The Masters are not the monopoly of anyone, they come for everyone, not for one group of humanity or another. They give a knowledge which is beyond the senses, which is an ocean of intoxication – a mighty effulgence of bliss.

Sant Kirpal Singh

Zakon karme

Sant Kirpal Singh, – govor održan u Chicagu, SAD, 29. listopada 1972.

Draga braćo i sestre,

vrlo smo sretni što smo dobili ovo ljudsko tijelo. Ono je najviše u čitavoj kreaciji, Bogu najbliže. Kad je stvoreno i anđeli su se pred njime poklonili. Sve svete knjige govore da smo ovo tijelo dobili kao posljedicu naših dobrih djela iz prošlosti. To je velika sreća. Naša su dobra djela urodila plodom, i rezultat je ovo ljudsko tijelo. Ovo je zlatna prilika u kojoj možemo izravnati sve reakcije prošlosti.

Mi smo slobodni unutar određenih granica. Sva ostala tijela, osim ljudskog, vezana su i nemaju mogućnost slobodnog djelovanja. U ljudskom smo tijelu do određene mjere vezani, zbog reakcija iz prošlosti, ali isto tako smo unutar određenih granica i slobodni. Ako smo pametni, otplatit ćemo posljedice naših djela, stare karme, i vratiti se kući. Ovo je vrijeme u kojem se možemo ili vratiti kući ili ponovno doći u kotač života i smrti.

Budite jako pažljivi, jer ovo je zlatna prilika. Pokušajte shvatiti kako se mogu otplatitinaši dugovi. Vidjet ćete da moramo biti vrlo svjesni. Svaka misao koja se pojavi u nama, uzrokuje odgovarajuću reakciju. U prirodi se svaka misao, svaka riječ i svako djelo obračunavaju i moraju se otplatiti. Priroda ne štedi nikoga. Kako siješ, tako ćeš i žeti.To je pravilo u kojemnema izuzetaka. Nikada nerazmišljajte nepotrebno o nečemu. Inače će i to imati posljedicu. Peti guru Sikha kaže: "Čuvajte se grijeha koje činite nesvjesno." I oni stvaraju reakcije.

Tako svaka akcijastvara posljedicu. Moramo razumjeti ovaj princip ili zakon. Razumijemo li princip ili zakon karme, možemo ga se osloboditi i vratiti se kući. Inačećemo nastaviti dolaziti i odlaziti, bez kraja. Dakle, svako djeloima posljedicu. Svaka akcija ima reakciju. Uklonite uzrok i posljedica nestaje. To su učinili Učitelji koji su se uzdigli iznad ovih zakona. Međutim, svi ostali ljudi zarobljeni su u karmičkim vezama, koje su osnovni uzrok fizičke egzistencije. Naravno, ovo ljudsko tijelo dobili smo kao posljedicu dobrih djela. No moramo paziti što radimo: ili ćemo ponovno pasti, ili ćemo otići kući.

Postoje tri vrste karme. Jedna se zove sanchit, koja obuhvaća sve dosad uskladištene karme, koje još nisu urodile plodom. Takva karma stara stotine rođenja unatrag, samo je uskladištena, i još nije dovela ni do kakvih reakcija. U Indiji, u vrijeme Pandava, živio je Dhritarashtra, veliki jogi koji je bio slijep od rođenja. Lord Krishna ga je upitao ga: "Zašto si slijep od rođenja? Što si učinio, da si sada slijep?" On mu odgovori: "Snagama joge mogu se sjetiti stotinu prijašnjih rođenja; i nisam našao nijedno djelo čija bi posljedica bila moja sljepoća." Tada mu je Lord Krishna, koji je bio yogishwar, pomogao da ode još dalje te je otkrio da je u svom 106. životu učinio nešto što je uzrokovalo njegovu sadašnju sljepoću.

Postoje akash zapisi. Što god govorimo ili mislimo, zapisano je u akashu. Onaj tko može čitati te zapise, može vam dati podatke od prije stotinu života.

Otkada smo napustili dom našeg Oca i poslani na zemlju, dolazimo i odlazimo. Djela i posljedice nastavljaju se bez prekida. Jedan njihov dio otplaćuje se pralabdh karmama.To su karme koje sada donose plodove i na kojima se temelji naše sadašnje postojanje. Kao prvo, dobili smo ljudsko tijelo. To je posljedica jako uzvišene, dobre karme. Sada smo vezani unutar određenih granica, tako dugo dok ne otplatimo sve at posljedice i više ne sijemo sjeme daljnjih reakcija. Pralabdh karma je ona karma na kojoj se temelji naš sadašnji život. To je ono što zovemo sudbina ili usud. Sudbina je posljedica naših prošlih karmi koje sada donose plodove.

Treća vrsta je kriyaman. Ona nastaje kao posljedica naših svakodnevnih postupaka. Kao što sam već spomenuo, čovjek je slobodan unutar određenih granica i vezan je unutar određenih granica. Uzmimo primjer dječaka koji na vjetru pušta zmaja. Zmaj je privezan na konopcu dugom 400 metara. Iza dječaka je otac, koji 200 metara konopca drži u svojoj ruci. Dozvolio je sinu da on drži samo 200 metara kako bi mogao puštati zmaja. To je dakle moguće samo sa tih 200 metara, ne više.

Dakle, karme su različite prirode. Neke od njih vrlo brzo urode plodom, druge nešto kasnije, a nekima je potrebno jako mnogo vremena. To možemo usporediti sa sudovima: postoje mali, područni, zatim viši i na kraju vrhovni sudovi. Obični slučajevi rješavaju se unutar nekoliko tjedana ili jednog mjeseca. Ozbiljniji slučajevi traju mjesecima dok se ne riješe na višem sudu. Uz to postoje slučajevi izuzetno zamršene prirode. Potrebne su godine dase za njih na vrhovnom sudu donese odluka.

Razumijete li? Mi svakodnevno vlastitim djelima uzrokujemo karmičke reakcije, a sva ta djela donose plodove: neka odmah, neka kasnije, neka još kasnije. Kao u slučaju Dhritarashtre o kojem sam vam pričao, koji je ubrao plodove karme učinjeneu 106. životu.

Plodove nekih kriyaman karmi ubiremo u ovom životu, a ostatak je prenesen u Sanchit karmu. Karma je uzrok ponovnog rođenja; svakom rođenju slijedi smrt. Iz toga proizlazi krug radosti i patnje. Neki su sretni, a neki ne.

Kako siješ, tako ćeš i žeti. Nepoznavanje zakona nije izgovor, budite toga svjesni. Mi kažemo da to nismo znali, no ono što smo posijali moramo požnjeti. Naša loša i dobra djela jednako nas vežu. Lisice, tj. lanci mogu biti od željeza ili od zlata, ali nas na isti način vežu.

Ovi karmički zakoni teško su shvatljivi, ali ako se držite onoga što vam govorim, možete spasiti vaš život, i sačuvati se od ponovnog dolaženja na zemlju. Na sreću,mi možemo naučiti kako otplatiti dugove i izaći iz kotača života. Svakodnevno sijemo sjeme, i ono će uroditi plodom. Neko sjeme odmah urodi plodom, neko se pridodaje sanchit karmi, skladištu. Skladište naše karme je veliko. No ako sretnemo duhovnogUčitelja, koji poznaje ovaj zakon prirode te zna kako da nas od njega oslobodi i razriješi, preuzeti će proces rješavanja svih karmi iniciranog čovjeka. On će to uzeti u svoje ruke. Posao Učitelja vrlo je težak i zahtjevan. Što On najprije čini? Daje vamvezu s božanskim Tonom u vama, i kroz nju se sve više spaljuju sanchit ili uskladištene karme. To je velik blagoslov; karme se spaljuju i neće uroditi plodom u budućim životima.

Za Kriyaman karmu koju činimo svakodnevno Učitelj propisuje vođenje dnevnika. Svrha dnevnika je da učenik vodi čist život i iz dana u dan, samoanalizom uklanja sve nesavršenosti. Na to ga se upozorava.

Pralabdh karma se ne dira. Posljedica ove karme je naš sadašnji život. Kad bi je sveci dirnuli, život bi u istom trenutku prestao. U trenutku kad svetac dirne pralabdh karmu, naš život prestaje! Zato je On ne dira, jer je ona razlog postojanja fizičkog tijela, koje bi nestalo zbog uplitanja u zakon prirode. Dakle, ostaje vrlo mala količina karme koju inicirani mora snositi u ovom životu.

Uskladištene Sanchit karme spaljuju se kada dođemo u dodir s Tonom. Što više dolazite u dodir s principom Tona u vama, s Naamom ili Riječi,s aspektom Svjetlosti i Tona,više će se vaših sanchit karmi spaliti. Pralabdh karma se ne dira. U vezi s kriyaman karmom, činite kao što sam vam rekao: Učitelj vam nalaže da u tome budete jako strogi. Ne štedite se. Kritizirajte sami sebe onako kako volite kritizirati druge. Iz dana u dan odstranjujte vlastite pogreške! Neke od preostalih karmi su kriyaman. One su takođerumanjene, ublažene Učiteljevom Milošću i predanošćuučenika.

Kada sjedite uz Učitelja,vaš um je neko vrijeme miran, ne stvara nikakve probleme. Vi nemate nikakvih misli, a to je posljedica Učiteljevogzračenja. Po čemu se prepoznaje Učitelj? Dok sjedimo u njegovoj prisutnosti, naš um neko vrijeme ne stvara probleme. Kao što sam vam jučer rekao, ako odete k čovjeku koji prodaje parfeme, možda od njega ne dobijete nikakvu bočicu, ali ćete dobiti miris koji je u zraku. Isto tako, sjedeći kratko vrijeme uz Njega, potpunoreceptivni,vaš um nećevam stvarati nikakve poteškoće. To je zbog Njegovog zračenja. Što ako uspostavite unutarnji kontakt? To je kao da ste dobili bočicu parfema.

Pralabdh karme se ne diraju, nad njima nemamo kontrolu, moraju se dogoditi. Što se mora dogoditi, mora se, tu nema iznimaka. No ipak postoji jedan put: čovjek može toliko razviti svoje unutarnje ja, vođen Učiteljem-dušom, da neće osjetiti gorki ubod karme. Uzmimo primjer badema ili oraha koji se, kad su nezreli, mogu probosti iglom. No kada su zreli, ljuska se odvaja od jezgre, i ako je pokušamo probosti, igla nećeprobiti ljusku.

Kad sjedite uz Učitelja, On vam želi pokazati put prema gore, da se uzdignete iznad svijesti tijela; tada, čak i u bilo kakvim vanjskim okolnostima, koji su reakcija pralabdh karme, one neće imati bolno djelovanje. To je Učiteljev blagoslov. Vidite, kada dijete mora ići na operaciju, majka ga uzima u krilo; za vrijeme operacije ono je posve mirno, jer sjedi u majčinom krilu.

Svi oni koji su inicirani i iznutra predani Učitelju, isto tako će doživjeti bolneposljedice karmi iz prošlosti, ali ih neće osjetiti na taj način. Ako se svakodnevno uzdižemo iznad svijesti tijela, nećemoosjećatiposljedice karmičkih reakcija.

Postoji priča o Abdullahu, čovjeku iz Indije, koji je bio odan svom Učitelju Mian Miru. On je jako patio, što je bilo posljedica njegove pralabdh karme, ali se uzdigao na mjesto iza očiju. Kada je došao njegov Učitelj, rekao mu je: "Što radiš? Posijao si sjeme, sada moraš ubrati njegov plod. Zašto si tu gore? Siđi! UčiteljevomMilošćumožemo seuzdići, ako slijedimo i slušamo njegove zapovijedi.

Što se tičekriyaman karme, pomoću dnevnika moramo iskorijeniti sve naše nesavršenosti. Što više dolazite u vezu s principom Svjetla i Tona, sve više će se spaliti uskladištene karme. Nove karme, koje svakodnevno nastaju, iskorijenjuju se samoanalizom. Ono što ostane, ublažava se Učiteljevom ljubavlju.Bolno djelovanje više nije isto. Kao što sam vam rekao, to je kao kod badema ili oraha: kad nije zreo, možete ga probosti iglom. Kada je zreo, ljuska se odvaja. Ako ga pokušate probosti iglom, ona nećeproći. Slično se događaako se koncentrirate na mjestu iza očiju. Vidjet ćete da tu možete ostati i po volji raditi na nivou vanjskih osjetila. Zatim pustite da dođe sve ono što mora doći.Čovjek umire, pati, operiran je ili nešto slično, no kako je veliki blagoslov s njime!

Postoji li još koja vrsta karme? Jedna je kriyaman, druga pralabdh, a treća je sanchit ili uskladištena karma.No postoji još jedan oblik karme koja se zove neh-karma, karma koja nije u vezi s bilo kakvim vezanostima ili željom za plodovima naših djela. Ona je nadređena ostalim oblicima karme, koje su više ili manje izvor vezanosti. Ovaj oblik karme pomaže da se oslobodimo karmičkih reakcija, odnosno vezanosti. Kada radite neki posao bez želje za nagradom, to vas neće vezati. To je jedno. No tako dugo dok postoji ego, kako je to moguće? Osjećati ćete da ste vi taj koji sve radi. Razumijete li što mislim? Tako dugo dok ste vi taj koji radi, bilo dobra, bilo loša djela, u dubini vašeg srca mislite: "Ja sam učinio nešto dobro", zar ne? To za sobom povlačikarmičku reakciju.

Dakle, stanje neh-karme ili nesebične karme dolazi tek onda kada postanemo svjesni suradnici Božjeg plana. U joga sistemima, npr. kod karma yoge možemo također naći znanje o tome da možemo postati neh-karma. To se događakada ne očekujemo nagradu za naša djela. No kako da postanemo neh-karma, ako nismo postali svjesni suradnici Božjeg plana? Da li smo svjesni da je On (Bog) taj koji djeluje, a ne mi? Tako dugo dok ste vičinitelj, ubirat ćete i dobre plodove koji vode u raj,a i ostalošto će još doći u ovom životu. Shvatit ćete da samo karma rođena iz želje ili Kam vodi do vezanosti. Zato je Mojsije poučavao: "Ne poželi", Buddha: "Budi bez želja", a deseti Guru Sikha je rekao: "Nemoj imati želja za uspjehom." Najviša od svih je neh-karma. Ona je u skladu s Božjim planom, kao kod svjesnogsuradnika Božje Snage.

Dakle, postoje četiri vrste karme. Za sadašnju karmu zadužen je dnevnik. I ako nešto ostane, to je također ublaženo – ako ste predani Učitelju. Pralabdh karma se ne dira – morate ubrati njene gorke plodove. Sjedeći uz stopala Učitelja, slijedeći Njegove upute i uzdižući se svakodnevno iznad svijesti tijela i ako "umirete dnevno", nećete osjetiti vanjski bolni učinak karmičkih reakcija iz prošlosti, kao u primjeru koji sam vam ispričao. Sada razumijete koliko je važno dnevno se posvetiti duhovnim vježbama.

Ukratko, zakon karme je nemilosrdan i neizbježan zakon prirode u kojem nema iznimaka. Čak i avatari ubiru plodove svojih djela, a što da tek kažemo za čovjeka? Kaže se da je Lord Rama,stojeći iza stabla, ubio brata cejlonskog kralja; to piše u našim svetim knjigama. Dok je umirao, taj čovjekga je pitao: "Rama, ništa nisam imao protiv tebe, zašto si me ubio? Morat ćeš patiti. Tako jeRama u svojoj slijedećoj inkarnaciji došao kao Lord Krishna, a čovjek kojega je ubio uzeo je oblik bhila iz džungle. Tako je Lord Krishna ležao usred džungle sa lijevim stopalom prebačenim preko desnog koljena. Na njemu je bila zvijezda, koja se može naći na stopalima avatara ili inkarnacija. Bhil lovac ju je spazio i pomislio da je to oko jelena; odapeo je strijelu, a ona je pogodila stopalo Lorda Krishne, što ga je ubilo. Čak ni avatari nisu izuzetak od pravila; a što da tek kažemo o običnim ljudima.

Budite oprezni! Svaka misao koja se pojavi u vama ima svoju reakciju.

Kako siješ, tako ćeš i žeti. To je opće pravilo za one koji žive na zemlji. Razumijete li? Kako misliš, takav postaješ. Mi govorimo ono što se nalazi u našem srcu. Svaka akcija ima reakciju, jer to je prirodan zakon uzroka i posljedice. Zato će svatko ubirati plodove vlastitih djela; bez iznimke. Postoji li za to ikakav lijek? Učitelji imaju lijek, kao što sam vam upravo ispričao. Naveo sam primjer Abdullaha, predanog učenika Mian Mira. U svakodnevnom životu, kad morate primiti injekciju, vašu pažnju možete usmjeriti ovdje (iza očiju): "Dobro, sad mi dajte injekciju!" I onda osjećate mnogo manje boli. Ako uspijete pažnju potpuno povući iznad svijesti tijela, uopćenećete ništa osjećati.

Dakle, ovo je ispravan put na koji nas postavlja Učitelj. Tek kada se čovjek uzdigne iznad svijesti tijela i postane neh-karma ili nedjelujući u djelovanju, kao mirna točka u centru vječno pokretnog kotača života, zaustavlja se kretanje velikog kotača karme. Ako stroj radi, a želimo zaustaviti kotač, umetnut ćemo nešto i stroj će istog trenutka stati. Tako ni zakon karme ne djeluje u slučaju onih koji se stvarno uzdižu iznad svijesti tijela.

Zato je Buddha rekao: "Budi bez želja." Jer želja je temeljni uzrok ljudske patnje, svih patnji. Neki umiru, neki su rođeni, neki su bolesni, a drugi siromašni, itd. Duljina našeg života, visok ili nizak položaj, siromaštvo ili bogatstvo, sve se to temelji na karmičkim reakcijama iz prošlosti.

Dušu, koja se u tijelu nalazi kao u kolima, bezglavo vuku pet jakih konja (prema van usmjerenih osjetila), opijenih umom, u polje osjetilnih užitaka. Zbog toga moramo kontrolirati naš um.

Ako umu pružimo nešto privlačnije, mirnije od onoga na što je naviknut preko osjetila, jedino tada ćemo ga moći kontrolirati -inače ne. Uzde razuma su opuštene i konji bezglavo jure, a mi činimo akcije koje povlače za sobom reakcije. Otkada smo došli od našeg Oca na ovaj svijet, živimo na taj način. Otkada smo na zemlji, dolazili smo i odlazili, dolazili i odlazili. Velikom srećomponovno smo dobivali ljudsko tijelo, ali nismo ga znali pravilno upotrijebiti, jer nismo razumjeli zakon karme. Postoje dva zakona, jedan je zakon karme, a drugi zakon milosti. Ako dođete k Učitelju (uz Njegova sveta stopala), tada djeluje zakon milosti. Vaša sadašnja karma se također ublažava, Učitelj vam daje dnevnik za nju. Sanchit karme se spaljuju u dodiru s principom Svjetla i Tona u vama. Budući da nas niti jedna snaga ne može osloboditi pralabdh karme, Učitelj nam daje mogućnost da se dnevno uzdižemo iznad svijesti tijela, tako da se bolni učinak osjetno smanjuje. Kako se mi samo možemo smatrati sretnima! Iz toga razloga jerečeno da je velik blagoslov imati živog Učitelja. Shvaćate li? Čak i inkarnacije podliježu zakonu karme; one nisu izuzete iz zakona uzroka i posljedice – a da ne govorimo o običnomčovjeku.

To je ono štonalažuUčitelji. Od kada dolaze na ovaj svijet, govore nam što da radimo. Ponovo se rodite. Shvaćate li koje temeljno učenje stoji iza toga? Ponovno se roditi. Objašnjavao sam vam u drugim govorima što toznači. Jedno rođenje je rođenje u ovom ljudskom tijelu, a drugo u onostranom. Ako se svakodnevno ponovno rađate- umirete dnevno, uzimate na sebe križ, sve će prirodno proizaći iz toga. Izbjeći ćete djelovanje kotača života, djelovanje karme. Vidite li koliko je važno da se posvetimo duhovnim vježbama, kako su nam propisali Učitelji? Učitelji kod nikoga ne rade izuzetak.

Guru Nanak govori: "Učitelju, što vrijedi doći k Tvojim stopalima ako se ne podmiri zakon karme?" I dajejedan primjer: "Što vrijedi doći k lavu ako kojoti i dalje zavijaju na tebe?"

Velika je privilegija sjediti uz stopala Učitelja, rekao bih.

Dakle, ponovo se roditi,znači uzdići se iznad svijesti tijela i to također znači biti dvaput rođen. I u staroj Indiji ova su iskustva dobila djeca od pet, sedam ili devet godina, za vrijeme inicijacije. Ono što je naučeno u djetinstvu, ili već u majčinoj utrobi, nikada se ne zaboravlja. Moramo jako paziti kako odgajamo djecu, bilo da su u još majčinoj utrobi ili već u vanjskom svijetu.

Rečeno je i ovo: Ponovno se roditi, umirati dnevno. Naučite umrijeti da biste počeli živjeti. Tada ćete dobiti vječni život: pobjeći ćete iz kruga rađanja i umiranja. Razumijete li? To je vrlo važna i suptilna stvar, ali moramo je razumjeti i po njoj živjeti. Kako je to moguće? Učiteljevom milošću! Ako uz milost Učitelja naučimo umirati dok živimo, tada prepoznajemo djelovanje drugog zakona (Zakona milosti). Kada je zrnje bačeno u mlin, ono zrnje koje je dospjelo između oštrica bit će samljeveno; ali ono zrnje koje se zadržalo uz ručicu mašine, bit će spašeno. To znači da je velik blagoslov imati živog Učitelja i držati se njegovih zapovijedi. To je najvažnije.

Tako se čovjek radi duha, mora odreći tijela, ako želi pobjeći iz vječnogkotača života na zemlji. Govorim iz Biblije; u ostalim svetim knjigama nalazimo slične citate. Ako pod vodstvom Učiteljanaučimopraktični proces samoanalize i po želji se uzdignemo u onostrano, iskusimo smrt u životu, naša perspektiva se mijenja. Posljedica toga je da od tada nastavljamo živjeti oslobođeni vezanosti. Kada se svakodnevno uzdižete iznad svijesti tijela, sve vaše vezanosti nestaju. Možete posjedovati stotine tisuća dolara, ili ne imati ništa; biti ćete ravnodušni. Nećete pokušati prisvajati tuđa prava niti iskorištavati druge, jer znate da ćete time uzrokovati karmu, i nećete željeti da ta djela idu s vama. Ako se svakodnevno uzdižete iznad svijesti tijela, vaš kut gledanja se potpuno mijenja. Nećeteučiniti ništa loše, jer posljedice ne želite dalje nositi sa sobom. Loše sjeme ne donosi ploda.

Krist je rekao: "Tko ne uzima svoj križ i ne slijedi me, nije me dostojan." Razumijete li? Onaj tko nađe svoj život, izgubit će ga. Samo obratite pažnju na značenje: to su vrlo jasne i vrlo jednostavne riječi. Ako se uzdignete iznad vanjskog života, dobit ćete život vječni. Nauči umrijeti da bi mogao početi živjeti.

Tko radi mene izgubi svoj život, naćiće ga. Koji život? Onaj vanjski, iz kojega se povlačimo. To ne znači stvarno umrijeti, nego povući svoju pažnju iz vanjskog svijeta i uzdići se iznad svijesti tijela. On je rekao i to: "Ako to učinite radi mene, naćićete ga (život vječni)."

Zatim, u Bibliji ćete naći: Neka onaj tko želi ići za mnom, obratite, molim pažnju na ovo: neka zataji samog sebe i svakodnevno na sebe uzima svoj križ, i slijedi me. Što znači"uzimati svakodnevno na sebe svoj križ"? Križ je simbol ljudskog tijela sa ispruženim rukama; mi se moramo uzdići iznad njega. Tada Ga možemo slijediti. Jednom kad se uzdignemo iznad svijesti tijela, naša perspektiva se potpuno mijenja, kao što sam prije rekao: nećete nikome učiniti ništa nažao, nikoga iskorištavati; cijeli vaš vanjski kontakt sa svijetom bit će pošten, iskren, plemenit. Kako možemo očekivati da ćemo ikada biti spašeni odkotača dolazaka i odlazaka ako se ne držimo Učiteljevih zapovijedi? Ništa nam ne pomaže kada kažemo: "Nemamo vremena, imamo ove ili onedužnosti." Na taj način iz dana u dan i dalje sijemo sjeme karme.

Smrt u životu ili Smrt u Kristu na Istoku se kaže Fana fil sheikh ili Smrt u Učitelju. Nauči umrijeti tako da možeš početi živjeti. Smrt u Kristu značipovlačenje iz vanjskog svijeta i dolazak u kontakt sa Snagom Krista u sebi. Na perzijskom se kaže, kao što sam vam rekao: Fana fil sheikh. Kao i kod hindusa, i Sikh Učitelji govore: Gur go tobee, Budi jedno u grobu gurua. Ili: Ja i moj Otac smo jedno. Inicirani učenik koji postane jedno sa guruom i guruom u Njemu, doživljava smrt u Kristu ili smrt u guruu. To nas može spasiti od dolazaka i odlazaka. Što duže nastavljamo sijati sjeme, ono će više rasti i donositi više plodova. Pazite da ništa ne sijete.

Što to moramo spoznati da nemamo nikakvih želja? To je unutarnji kontakt sa Božjom Snagom. I zato sve svete knjige veličajuUčitelje, koji su utjelovljena Riječ, jer kao što Maulana Rumi kaže: "Ako sjedite jedan sat uz Učitelja i ako ste otvoreni za Njega", ali ne tako da vaše tijelo samo sjedi, a vi ste u mislima negdje drugdje, "to će na vas djelovati više nego stotinu godina pokore." Sjedite li uz nekoga tko prodaje parfeme, dobit ćete miris zračenjem, besplatno. Međutim, ako vam On pokloni bočicu parfema, ako vas inicira u onostrano, što onda? Od dana kada dođete k Učiteljevim stopalima i primite inicijaciju, On preuzima zadatak izravnavanja svih vaših djela, ali samo onda kada se u najvećoj mogućoj mjeri pridržavamo njegovih zapovijedi.

Učitelji koji su utjelovljena Riječ, jednim pogledom mogu poništiti karmu; Pogledom i riječju Učitelja, svi grijesi, sve karme iniciranog mogu nestati. Oni su ogledalo duše. Onaj čija je duša stopljena s Bogom i koji je ta utjelovljena Snaga, On je Kruh Života koji je sišao s Neba. Tko od njega jede, imat će život vječni. Nadalje, kako da jedemo taj Kruh? Očima, jer one su prozori duše. Kada sjedite otvoreni za Njega, zaboravljajući sve ostalo, osjećate mir, um vam ne stvara probleme, sve miruje. Uđete li u dubinu tišine, otkrit ćete da ona postaje zvučna. Ovo što vam govorim nepobitne su činjenice.

U prisutnosti Učitelja, karme su odnesene poput jesenskog lišća na vjetru. Jednose vrijeme u umu ne pojavljuje niti jedna misao: on je pokoren. I ova djelovanja imaju posljedice (na svoj način): trenuci sa Učiteljem, na primjer, pet ili deset minuta, godinu dana, imat će svoje posljedice, zar ne? To je isto jedan učinak, ali drugačiji. Učinak vremena koje smo proveli na taj način je da nam um neće stvarati probleme, ako smo receptivni (otvoreni), bilo da smo u fizičkoj blizini Učitelja ili daleko od Njega. Naravno, fizička prisutnost ne smije se potcijeniti, to i sami vidite. Oni koji žive jako daleko, na jednoj strani oceana, mogu usmjeriti svoju pažnju prema Njemu, na drugoj strani: isto onako kao što na radiu ili televiziji možete čuti nečiji glas ili vidjeti tko govori, a on je tisućama kilometara daleko. To je zakon prirode; znanost pronalazi skrivene zakone prirode. Znanstvenici nisu još sve otkrili, ali nastoje.

Velika je snaga zakona odmazde, nitko ne može izbjeći njegovom bijesu, no pred snažnim vjetrom Riječi, on bježi u smrtnom strahu. Zato nam Učitelj daje vezu s Riječi.

Postoje dva načina uništavanja silnog i bezgraničnog skladišta karme (a mi još imamo mnogo uskladištenih karmi). Prvi je da pustimo da se one same od sebe istroše. Ali naveo sam vam jedan primjer, a ima ih još, kako je djelo učinjenou životu prije više od stotinu rođenja, izazvalo sljepoću u sadašnjem. Koliko dugo će to trajati? Možda milijunima godina, no ni to nije posve sigurno, jer um ispočetka sije sjeme, sve više i više, i tomu nema kraja. Dakle, jedna je mogućnost da s vremenom ispraznimo skladište karmi, a to je gotovo nemoguće.

Druga mogućnost je da primimo od Učitelja-duše praktično znanje i iskustvo znanosti života, na ovozemaljskom nivou kao i na duhovnim, i da već sad radimo na tome da se uzdignemo iz ovozemaljskog nivoa u duhovne, dok još imamo priliku i mogućnost boravka u ljudskom tijelu, budući da je to moguće samo u ljudskom tijelu i ni u jednom drugom.

Dva su puta: Prvi zahtijeva milijune godina, a nije sigurno da ćemo ostvariti cilj, jer će um nastaviti sijati sjeme koje ćemo morati požnjeti kad urodi. Krenemo li drugim putem, tražit ćemo kompetentnog duhovnog Učitelja koji može izravnati karmičke dugove bankrotiranog duha. Ako takav Učitelj uzme u ruke proces rješavanja beskonačnog niza prošlih karmi, veliki smo sretnici.

Kao što sam vam već rekao, jedan Sikh Učitelj kaže: Učitelju, što vrijedi doći k Tvojim stopalima, ako se naše karme neće završiti?Što vrijedi ako smo uz lava, a kojoti još uvijek zavijaju na nas? Kada dođete k Učitelju, On vam govori: "Do sada je bilo tako, ali ne griješi više." I On kaže: "Odsada pa nadalje, hoćete li se držati mojih savjeta? Vodite dnevnik samoanalize, i ne griješite više. Kritizirajte sami sebe onako kako biste kritizirali druge i iskorijenite sve greške." Ako samo govorite: "Ja sam grešnik, ja sam grešnik", to ne pomaže. Pazite na svaku misao koja se pojavi u vama, i njegujte vezu sa Snagom Naama (Riječi) koji ste dobili prilikom Inicijacije. To će vam donijeti blaženstvo u unutrašnjosti, i um će se umiriti.

Kada primite Nektar ili Vodu života i osjetite blaženstvo, um će napustiti sva vanjska zadovoljstva. Tamo gdje nema želja, tamo je Bog. Što je čovjek? Bog plus želje. A što je Bog? Čovjek minus želje. A njih je stvorio um putem osjetila kojima primamo vanjske utiske. Mislim da je to vrlo jednostavan put.

Ako se toga držimo, sve će ispasti dobro. Kao prvo, Učitelj kaže: "Ne griješi više" i učenika postavlja na ovaj Put. Vidite, poput autocesta gdje automobili jure velikom brzinom, iznutra postoji isto takvu autocesta: od Svjetlosti i Tona. Vozite brzo! Na tom putu nema odugovlačenja; možete brzo i direktno otići natrag u vašvječni dom. Učitelj vas ovom autocestom vodi prema Bogu.

On ne dira pralabdh karmu, jer bi u tom slučaju vaš život završio. Ali daje vam kontakt sa duhom u vama, koji je princip Svjetlosti i Tona. Kontakt sa svetom Riječi spaljuje sve sanchit karme i sve nove karme iz ovog života koje nisu urodile plodom, i završava ih.

U djelu Jap Ji, Guru Nanak, nakon što je dao upute o načinu života, na kraju dajeprimjer:
"Kada su ruke, noge i tijelo zaprljani, peremo ih vodom; kada je odjeća prljava, čistimo je sapunom."

Zatim dodaje: "Kada je um zaprljan grijehom, očistiti se može jedino kroz vezu s Riječi, koju vamUčitelj daje već prvoga dana."

On vam daje dvije stvari: prvo, uzdiže vas iznad svijesti tijela (svakodnevno umiranje) i drugo, daje vam vezu s Riječi u vama. On vas čisti od svih grijeha prošlosti.

Guru Nanak kaže:
"Ljudi ne postaju sveci ili grešnici samo riječima. No, gdje god išli, sa sobom nose svoja djela. Što je posijano, požnjet će se. O Nanak, ljudi dolaze i odlaze u vječnom kotaču rađanja i smrti, prema Njegovoj volji."

U završnom dijelu Jap Jia, On govori:
"Naša djela, i dobra i loša, bit će stavljena pred Njegov sud. I naša će nas djela poslati ili u visine, ili u ponor."

Dva su puta pred nama: jednim idemo gore, u kuću našeg Oca, a drugim idemo dolje. Ljudsko tijelo je raskršće. Možete krenuti putem povratka Bogu ili se vratiti natrag na svijet, to je sve. Putem prema gore možemo krenuti samo ako razumijemo zakon uzroka i posljedice, i po tome živimo. Tada se Učitelj pobrine za izravnavanje posljedica naših djelovanja. S tim ciljem mi dolazimo k Njemu, a On koristi dva načina da izađemo iz kotača života: kao prvo, opominje nas: "Ne griješite više!". Dok je naš Učitelj bio u fizičkom tijelu, ponekad bi netko, među mnogima koji su tamo sjedili, ustao i rekao: "Gospodine, zgriješio sam." Naš bi Učitelj upitao: "Dobro, ima li ovdje netko tko može preuzeti na sebe teret ovog grijeha?" Tko se usudio? Nitko. Tada je On rekao: "Dobro. Ne čini to više. I drži se toga."

Već nam je prvog dana rečeno:Vodite dnevnik.Smatrajte se sretnicima. U stara su vremena ljudi znali godinama sjediti uz Učitelja. Tek kad bi Učitelj vidio da je posuda čista, stavljao bi nešto unutra. Vi sada već prvog dana nešto dobivate. I to dvije stvari: uzdizanje iznad svijesti tijela i vezu s Naamom u vama. Ako se svakodnevno uzdižete iznad svijesti tijela, vanjske posljedice karme bit će manje bolne, postat ćete klimatizirani. Pralabdh karma neće tako jako utjecati na vas kao sada, vaša perspektiva će se promijeniti svakodnevnim uzdizanjem iznad svijesti tijela. Nije li to blagoslov?

Guru Nanak zaključuje Jap Ji riječima: "Napori onih koji su se povezali s Riječju,završiti će i njihova će lica zračiti slavom. Ne samo da će oni doseći spasenje, o Nanak, već će i mnogi s njima naći oslobođenje."

Dakle, ne samo jedan. To je ono što je potrebno da nas spasi od kotača života i smrti. Prema tome, od najveće je važnosti da potražimo Učitelja koji je dovoljno kompetentan da privede kraju inače beskonačan ciklus rađanja; da potražimo utočište uz Njegova lotosova stopala, i da se oslobodimo začaranog kruga naših djelovanja i postupaka, koji čine Zakon karme.

Od ona dva puta dobili ste onaj koji je jedini Put povratka Bogu. Odnosno, dobili ste unutarnji kontakt sa Naamom ili Riječi, i pokazano vam je kako da se svakodnevno uzdižete iznad svijesti tijela, dnevno uzimate križ na sebe. Oni koji svakodnevno ne uzimaju na sebe svoj križ, nisu moji učenici, rekao je Krist i svi ostali Učitelji.

Morali biste voditi veliku brigu o onome što mislite. Ponekad bez razmišljanja govorimo svašta,što stvara posljedice. Morate biti vrlo disciplinirani. Promislite dvaput prije nego što progovorite; kada govorite, razmislite da li će to dobro ili loše djelovati na druge ljude. Ako je dobro, ispričajte to za njihovu dobrobit; ako ne, prešutite.

To je dakle Zakon karme. Kad bismo ga samo razumjeli... Mi smo, na veliku sreću, postavljeni na Put Milošću Boga i našeg Učitelja. Njegova Milost djeluje; njome ste blagoslovljeni. Kad je nekoga inicirao, Baba Jaimal Singh govorio je: "Gledaj, od sada boravim u tebi. Brini se o meni! Nemoj misliti da ja o tebi ne brinem."

Snaga Učitelja je u vama. Nemojte Ga varati! Čak i ako to učinite, On neće biti prevaren. Budite iskreni prema sebi, to je ono što uvijek kažem. Ako ste iskreni prema samom sebi, Bog je s vama, Snaga Učitelja je s vama.

Zakon karme neprekidno djeluje; od njega se ne može pobjeći, to vrijedi za obične ljude i za inkarnacije, i one mu podliježu. Jedino smo milošću Učitelja spašeni. Inkarnacije također poštuju Učitelje;oni su njihovi gurui. Lord Krishna imao je svog gurua imenom Ingris Rishi koji je učio upravo ovaj Put. Lord Rama imao je svog gurua imenom Vashisht. Veliki je blagoslov sjediti uz stopala Učitelja. On odrađuje sva vaša djela iz prošlosti. Mi se samo moramo držati Njegovih zapovijedi; ništa više. On ne želi ništa od vas zauzvrat, raduje se kada ste spašeni. To je razlog zašto je naš Učitelj i u dobi od devedeset godina radio za dobrobit ljudi. U poodmakloj dobi morao bi se odmarati; ali Oni (Učitelji) ne se odmaraju, već i te kako rade. Što više duša On spasi, tim bolje. Oni rade po Božjim naredbama.

Vidite li sada kako ste blagoslovljeni, kako ste sretni! Prvo, dobili ste ljudsko tijelo; zatim, dobili ste nešto što će vas spasiti od dolazaka i odlazaka. Ako ste vezani uz Snagu Učitelja u vama, kamo ćete ići? Zašto se ponovno i ponovno vraćamo na zemlju? Jer smo vezani za ovaj svijet. Ako smo zaista vezani za Snagu Učitelja u nama, nitko nas neće vratiti natrag na svijet; ići ćemo tamo kamo On ide; Zakon karme djeluje na jako jednostavan način. Shvaćate li sada koliko smo blagoslovljeni? Mi nismo svjesni kako je velika Milost kojom smo obdareni. Zato, ostanite tamo gdje jeste. Morate sasvim precizno voditi dnevnik i naći vremena da umirete dnevno. Uzimajte svakodnevno na sebe svoj križ. Nije dovoljno samo sjediti, uzdižite se svakodnevno iznad svijesti tijela, i dođite u kontakt sa Snagom Učitelja. Ne samo ovdje, nego i na duhovnim nivoima. Postoji mnogo nivoa, makrokozmos je u mikrokozmosu.

Potrebno je i daljnje vodstvo. Što ste više iznutra i izvana posvećeni i predani zapovijedima Učitelja, prije ćete doći u vašu domovinu. To je prava svrha ovog ljudskog tijela; to stoji u svim svetima knjigama. Čak su i Rishiji iz starih vremena, čije su se duše radovalesreći na višim nivoima, odabrali ljudsko tijelo kad su se vratili na zemlju, jer se jedino u tom tijelu možemo vratiti kući. Mi suosjećamo s drugim ljudima. Zašto ne suosjećate sa samim sobom i spasite se od kotača dolazaka i odlazaka? Ljubav prema bližnjemu počinje u vlastitom domu. Ako nemamo suosjećanja prema sebi i ne spasimo se od dolazaka i odlazaka, kako možemo imati suosjećanja prema drugima? Susjećajte sa samim sobom, to je sve što mogu reći.

Ovo ljudsko tijelo je zlatna prilika koju ste dobili. Ali ako vam ona jednom izmakne iz ruku? Kabir kaže: "Tko zna kada ćete ponovno dobiti ovo ljudsko tijelo i moći opet raditi ovaj posao?"

I zato o tome moramo dobro razmisliti. Ako sve precizno slijedite, budite sigurni da ćete doći k Bogu. Nećete se morati vratiti. Kada ste pod vodstvom Učitelja, Gospodar Pravde ne može vam suditi; Učitelj je taj koji sve karme uzima u svoje ruke ili da vas kazni ili da vas spasi. Tu Snagu je Bog dao u Njegove ruke, Krist je također posjeduje, i isto to govore svi ostali Učitelji. Oni su Bog u Njima; oni su utjelovljena Riječ.

Nadam se da ste razumjeli što sam vam rekao o ovom Zakonu Karme. Pokušajte! Zato su svi veliki ljudi govorili: "Promislite dvaput prije nego nešto kažete." Guru Arjan kaže: "Čuvajte se grijeha koje činite nesvjesno. "Lakomislenim pričanjem nastaje mnogo toga. Govorite samo onda kada je to zaista potrebno. Ne pričajte površno. Isto tako, zapitajte se da li ono što pričate drugima čini dobro ili loše. Vjerujem da ćete se tada uplašiti, koliko sjemena (karme) možete posijati.