What can other people know of the condition of one’s heart? If the enigma of the mystery of life enters the heart, the person knows no peace until it has been solved.

Sant Kirpal Singh

Kako možemo Učitelja učiniti zadovoljnim s nama

Sant Kirpal Singh, 1968-01-27

Available as mp3 at www.audio.sant-kirpal-singh.org


Ako je Učitelj ili Guru s vama zadovoljan, budite uvjereni da je i Bog s vama zadovoljan, jer je Bog  očitovan u Njemu. Ako On duboko u srcu s vama nije zadovoljan, tko se onda kod Njega može  zauzeti za vas? Ako je Bog nezadovoljan, postoji jedan način i mjesto gdje mu možete doći blizu.To je tamo gdje je Bog očitovan, to je Bog-u-čovjeku. Ako je Bog-u-čovjeku nezadovoljan s vama, onda mu se nigdje drugdje ne možete obratiti.

Po čemu čovjek može spoznati ima li istinsku ljubav za Učitelja ili Gurua? Ako je Učitelj s vama nezadovoljan i naziva vas pogrdnim imenima, čak ni tada se vaša ljubav za Njega ne bi smjela poljuljati, nimalo. To vam može biti jedan pokazatelj. Čak i ako vas naziva pogrdnim imenom ili vas kori (naravno, On to neće učiniti) i dalje ćete ga voljeti i biti mu naklonjeni. Ponekad dijete kaže nedopuštene stvari majci, no čak ni tada mu to majka neće uzeti za zlo.

Kada će Učitelj biti zadovoljan s nama? Postoje dva načina. Prvi je: koje god osobine On posjedovao, i mi sami bismo trebali preuzeti. Trebali bismo pokušati biti kao On, živjeti prema onim osobinama koje vidimo u Njemu. Osobine u Njemu su osobine Boga u minijaturi. Bog ih daje svima koje je stvorio, jer je prirodno da Stvoritelj voli ono što je stvorio. Zato će Guru voljeti svoje učenike, jer je On taj koji im je dao rođenje na unutarnjem putu. Budući da On voli nas, tako i mi trebamo voljeti sve. On neće dopustiti da itko pati i ni mi to ne bismo trebali dozvoliti. Dijelite s drugima. To su neke od vrlina koje posjeduje Učitelj i one su vrline Boga koji se odražava u Njemu. Drugi način je da živimo po onome što on govori, strogo, doslovno. Dao sam primjer petorice Pandava prinčeva koje su poslali Guruu na školovanje. Prva lekcija koju im je dao bila je naučiti govoriti istinu, biti iskren. Uputio ih je da to zapamte. Zatim su oni otišli i svi su se, osim jednoga, vratili slijedećeg dana. Guru je upitao ostale četvoricu Pandava gdje je onaj peti, a oni su odgovorili da on pamti lekciju koja mu je bila dana. Nakon tjedan dana on se vratio i rekao: „Guruji, sada sam naučio to što ste mi rekli: govoriti istinu, uvijek biti iskren.“ Ostali su ga ismijali, rekavši: „Guruji, mi smo tih par riječi zapamtili istog trenutka kada ste nam ih rekli, a njemu je za to bilo potrebno tjedan dana“. Guru im je tada objasnio pravo značenje te lekcije i od četvorice Pandava zatražio da obećaju da neće govoriti laži. Dakle, što god Guru kaže, živite po tome. Jednostavno, upišite to u vaš vlastiti život.

Jedan pandit imenom Guru Dutt bio je učenik Swami Dayananda, osnivača Arya Samaj. Netko mu je rekao da bi trebao napisati životopis njegovog Gurua. „Dobro“, rekao je, „napisat ću ga.“ Prošla su dva, tri mjeseca, i upitali su ga što radi. On je rekao: „Pišem.“ Prošlo je šest mjeseci, godina dana, i oni su opet željeli znati kako daleko je došao. Odgovorio im je: „Oh, jako puno pišem.“ Prošle su daljnje dvije godine i oni su ga ponovo upitali koliko je napisao. „O, pišem bez prestanka.“ rekao je.  Što znači pisati o Učiteljevom životu? To znači razviti vrline Učitelja u vlastitom životu. Što god da kažemo neka to budu lijepe riječi. Ljubazne riječi pune poniznosti ništa nas ne koštaju. Ako imate takav životni stav, mislim da ćete izbjeći devedeset posto vaših neprilika. Dakle, trebamo živjeti po onome što Učitelj kaže, i to doslovno. To je jedan način da učinimo Učitelja ili Gurua zadovoljnim s nama. Drugi način je da vi sami preuzmete vrline koje On ima. Ponekad Učitelj mora razviti učenika kako bi ga učinio čovjekom. Ponekad ga mora poticati govoreći mu: „U redu, bio si jako dobar, dao si sve od sebe, zadovoljan sam.“ Drugi put On mora reći da je učenik učinio nešto krivo i posvećuje pažnju riječima Učitelja. Ne posvećivati pažnju tome što Učitelj govori je više od smrti za čovjeka koji voli Učitelja. Dovoljna je mala riječ ohrabrenja od Učitelja i učenik dobiva iznutra poticaj. Učitelj ima različite načine da u njemu razvije čovjeka, ali ljudi ga uglavnom ne razumiju. Trebali biste pokušati preslikati život Učitelja u vlastitom životu, preuzeti vrline koje On posjeduje i uz to živjeti po onome što On govori. Najbolji način da postanete prebivalište svih vrlina je da govorite ljubazne riječi pune poniznosti. Učitelj mora očistiti srce učenika, ne u jednom danu, za to je potrebno vrijeme. Odjeću koja je oprana možemo pospremiti u ormar, ali ne i onu koja je prljava. Učitelj voli učenika kao što majka voli svoje dijete. Ako je dijete prljavo, što ona čini? Ona ga jednostavno s puno ljubavi opere i zatim privine na svoje grudi. Volite grešnika, ali mrzite grijeh. Nemojte se izražavati riječima punim mržnje, već već ljubaznim riječima punim poniznosti. Time ćemo biti dragi Učitelju. Trebali biste živjeti po onome što On govori, čak i ako vas to košta vašega života. To nam pokazuje kada će Učitelj s nama biti zadovoljan. Ako je On zadovoljan, Bog u Njemu je zadovoljan, a onda je i Bog sam zadovoljan.

Pravu ljubav za Učitelja možemo najprije prepoznati po tome da se ona nikad ne poljulja, pa čak i ako bi vas On mrzio i nazivao pogrdnim imenima-Bože sačuvaj, On to nikada neće učiniti-no čak i ako se to dogodi, to ne bi smjelo uzdrmati vašu ljubav. On vam možda na neko vrijeme neće dozvoliti da budete u Njegovoj blizini - govorim iz vlastitog iskustva - zbog nekih glasina ili iz nekih drugih razloga, no i tada mu trebate biti privrženi, trebate ga voljeti. To je pokazatelj ljubavi jednog čovjeka koji može reći: „To više nisam ja, već Krist živi u meni.“ Drugo, pokušajte sve Njegove vrline učiniti dijelom vašeg života i živite po njima. I treće, živite po onome što On govori, doslovno, ne obraćajući pažnju na ono što vaš um govori ili što vaše srce želi ili što bi vam srce htjelo. Jednom sam imao dužnost održati Satsang u Lahoreu, jedne nedjelje. Upravo u to vrijeme posjetio sam mog Učitelja koji je živio u Beasu i tamo sam stigao oko ponoći. Imao sam veliku sreću da mi je bilo dozvoljeno posjetiti Učitelja u bilo koje vrijeme. On je stanovao na trećem katu i ja sam se popeo gore k Njemu. Bilo je već kasno i već sam namjeravao ostati sa mojim Učiteljem i odrediti nekog drugog da održi govor. Došlo je vrijeme za odlazak u Lahore i Učitelj je rekao: „Ne moraš li održati Satsang u Lahoreu?“ „Da“, odgovorio sam. „Dobro, idi onda.“ I tako sam,  naravno, uhvatio vlak za Lahore i održao Satsang.

Dakle, ukazao sam vam na tri stvari koje vam pokazuju da li imate istinsku ljubav za Učitelja. On je prebivalište svih dobrih osobina. Koje god osobine su u Bogu, te iste se odražavaju i u Učitelju. Živite po njima, usvojite ih i živite strogo, doslovno po onome što On kaže. Imajte više poštovanja prema Njegovim riječima nego prema Njegovom tijelu. Ako se od četvoro ili petoro djece jedno dijete ponaša onako kako Njegov otac želi i od njega ništa ne traži, dok druga traže ovo ili ono i ne žive po onome što otac govori, koga će otac voljeti? Zato pokušajte učiniti Učitelja zadovoljnim s vama, živeći onako kako sam vam rekao. Samo poprimite, razvijte one osobine koje On ima, upišite ih u vaš život, ne na papir. Naveo sam vam primjer jednog pandita, Guru Dutta, koji je bio učenik Swami Dayananda, osnivatelja Arya Samay. Kada su ga neki ljudi zamolili da napiše  životopis Swami Dayananda, odgovorio im je da će to učiniti. Prošla su dva, tri mjeseca, zatim godina dana. Upitali su ga kako napreduje. „Pa, pišem.“ rekao je. Prošle su dvije ili tri godine, a oni su ga opet upitali koliko je daleko došao. Odgovorio je: „Pišem bez prestanka.“ „Pa što si na kraju sve napisao?“ upitali su ga. „Pisati životnu priču Učitelja znači jednostavno prenijeti Njegov život u vlastiti. Pišem u vlastitom životu.“ Takvi učenici čine čuda, zbog Boga u Njemu.

Danas ste saznali tri stvari: Prva je pokazatelj istinske ljubavi za Učitelja. Kao prvo, kako možete vidjeti da li zaista volite Učitelja. Čak i ako vas On naziva pogrdnim imenima, biti ćete mu privrženi. Drugo je da one osobine Boga koje se odražavaju u Njemu razvijete u vašem vlastitom životu. To su jednostavnost i ljubazne riječi pune poniznosti. Treće je da živite točno po onome što On govori, ne mareći čak ni za vlastiti život. Ako sve prepustite Učitelju, Učitelj mora preuzeti brigu za dijete.  Dakle, to su tri stvari koje sam vam danas objasnio. Te stvari ne nalaze se u knjigama u sažetom obliku ili tako detaljno kao u ovim jutarnjim razgovorima. Ako želite biti privrženi Učitelju, onda živite po onome što On govori. On vas nikada neće napustiti, zapamtite to! Krist je rekao: „Ja vas nikada neću napustiti niti vas se odreći, sve do kraja svijeta.“ Učitelj nikada ne napušta učenika. On je Bog u Njemu, kako bi to onda mogao? On nas je sve stvorio. Vi ste Bog u vama i vi ste mikro-bogovi. Učitelj nastoji u vama razviti Boga koji je u Njemu, tražeći od vas da živite po Njegovim riječima i koji vas moli da živite po Njegovom životu. To su najvažnije stvari koje morate razumjeti i po njima živjeti.