The Masters are not the monopoly of anyone, they come for everyone, not for one group of humanity or another. They give a knowledge which is beyond the senses, which is an ocean of intoxication – a mighty effulgence of bliss.

Sant Kirpal Singh

Kako razviti receptivnost (I)

Sant Kirpal Singh, Delhi, Sawan Ashram, 22 January, 1968

Available as mp3 at www.audio.sant-kirpal-singh.org


Život dolazi od Života. Zračenje čovjeka koji je oživljen Božjom Snagom u izražaju može se prenijeti na čovjeka koji je receptivan. Bilo da je on daleko ili u blizini, ako nije receptivan, ne može dobiti Život. Život zrači kroz Život i također kroz oči. Oči su prozori duše. Duša koja je oživljena kroz kontakt s Bogom, može zračiti taj princip Života kroz oči, ne kroz intelekt. Intelektom možemo samo razumjeti prirodu stvari. Život se prenosi kroz Život i samo onima koji su receptivni. Inače oni ne mogu dobiti taj Život. Dakle, spiritualnost se ne može poučavati, ona se može prenijeti, poput infekcije, dušama koje su receptivne. Netko može godinama živjeti u istoj kući u kojoj živi i Učitelj, bez da u njemu bude i iskra spiritualnosti. S druge strane, netko tko živi daleko ali je receptivan, dobiti će više koristi od onoga koji živi u blizini, ali nije receptivan. Život receptivnog čovjeka postat će prebivalište svih dobrih osobina. Zato Kabir kaže da nema smisla biti fizički blizu Učitelju ako naš um nije receptivan, otvoren za Boga-u-čovjeku.

Receptivnost se razvija kada se uklone sve strane misli. Vi ste tu i On je tu. Vi djelujete na mjestu iza očiju, a tamo djeluje i Bog-u-čovjeku. Oči su prozori duše i On druge poučava kroz oči, bez riječi. To što vam govorim vrlo jeosjetljiva stvar. Možete godinama živjeti uz Učitelja, a ipak ne razviti Život. Što mislite, to i postajete. Taj Život ulijeva se u vaš život ako postanete receptivni. Postat ćete jedno s Njim, više nećete biti dvoje. Zato je Sveti Pavao rekao:"Živim - ali ne više ja, već Krist živi u meni." To su rekli svi Učitelji, bilo da su živjeli u Indiji ili drugdje. Maulana Rumi je rekao: "Toliko sam ispunjen mojim Učiteljem da sam zaboravio moje ime, da li je On u meni ili sam ja u Njemu. Ne mogu to razlikovati." Dakle, to je sudbina onih koji postanu receptivni. On je sva mudrost, milost, milosrđe i ljubav. Te se osobine mogu razviti u vama ako postanete receptivni, ne kroz izgovorene riječi. Pomoću riječi razumijete stvari na nivou intelekta, no sve dok ne postanete receptivni, život ne može zračiti, ulijevati se u vas. Razumijete li me? To je razlog zašto stotine ljudi mogu živjeti u istoj kući s Učiteljem, a ipak ne razviti spiritualnost.

Naveo sam vam dva primjera, onaj svetog Pavla i drugi, Maulane Rumi. Takav se čovjek zove Gurmukh. On postaje osoba kroz koju govori Guru, ali ne na nivou intelekta. Na nivou intelekta vi možete zapamtiti vrlo mnogo stvari koje je rekao Učitelj. U tome nema života, govorite samo na nivou intelekta. Dakle, život ili svijest nije intelektualno naprezanje ili raspravljanje,to je nešto sasvim drugo. Razumijete li me sada? Ovdje govorim o jednom vrlo osjetljivom pitanju. Te stvari ne mogu se objasniti pisanom riječi. Napisano ne može prenijeti izgovorene riječi koje su ispunjene višim Životom. Zbog toga je Soami Ji rekao: "Kada dođete na Satsang, iz njega izvucite potpunu korist." Kako? Kada dođete na Satsang, zaboravite sve ostalo. Zaboravite čak i vaše okruženje i tko sjedi pokraj vas. Zaboravite čak i vaše vlastito tijelo. Tada ostajete samo vi i On. Oči govore očima. Oči su prozori duše. Kada ste u toj mjeri zadubljeni u Satsang, postat ćete receptivni i primit ćete Život. Život se ne može prenijeti papirom ili intelektom. Intelekt samo objašnjava ono što je moguće objasniti riječima i ništa više. Ponekad jezik ne uspijeva dovoljno izraziti stvari. Mi smo svjesna bića i postati ćemo svjesniji ako dobijemo Kruh Života, postajući receptivni. To se zračenje može primiti dok se nalazimo u blizini Učitelja ili čak ako smo tisuće kilometara daleko. Putem radio - ili televizijskog prijemnika vi možete slušati i gledati nešto što je udaljeno tisuće kilometara. Ako ste utjelovljeni Naam, utjelovljena Riječ, zašto onda ne biste mogli posvuda zračiti? Vi to možete. Čovjek koji razvije receptivnost prima istinski Kruh Života i to će mu dati više Života. Život je već u vama, no vi niste spoznali sami sebe jer ste okruženi umom, materijom i vanjskim osjetilima. Toliko ste identificirani sa tijelom i vanjskim stvarima da se ne možete odvojiti od njih i spoznati tko ste uistinu. Ako dođete u kontakt s vašim višim ja, čovjekom više svijesti, tada ćete se više razvijati. Guru Nanak je rekao: "Samo je onaj čovjek živ, o Nanak, čija se duša sjedinila s Božjom Snagom u izražaju, onaj kroz kojeg govori Božja Snaga u izražaju nazvana Riječ iliNaam." Ako postanete receptivni prema Njemu koji je utjelovljena Riječ, prirodno je da ćete dobiti više Života.

Kao što sam vam rekao, spiritualnost se ne može naučiti već primiti, uhvatiti, tako da postanemo sve receptivniji. Receptivni možete postati jedino kroz ljubav. Čovjek koji u sebi ima ljubavi posve je sam, čak i onda kada se nalazi među tisućama ljudi, jer je čitava njegova pažnja usmjerena na Učitelja, kojim je zaokupljen. To je način na koji možete razviti receptivnost. Postajući receptivni, dobit ćete više Života. Intelektualnim razgovorima samo ćete razumjeti što se misli pod pojmom "Kruh Života" i ništa više. U sanskritu postoji riječ Upasna. Upasna znači sjediti kraj Učitelja. Ništa ne stoji između vas i Učitelja. On je potpuno svjestan, a i vi ste također svjesno biće. Između svjesnih bića ne bi trebalo stajati ništa osim možda fizičkog tijela, vanjskih osjetila ili intelekta. Moramo se uzdići iznad tih stvari i doći u kontakt s našim višim ja. Ovo učenje daju nam oni koji su ispunjeni tim Životom. Oni koji nisu u kontaktu s višim ja ne mogu dobiti Život. Kada dobijete Život, u vama će se nastaniti sve vrline. Samoanalizom ćete se riješiti svih nesavršenosti. Vi pokušavate razviti te visoke vrline, ali opet tu i tamo pogriješite. Ako u vama dobijete Život i ako uz to radite samoanalizu i svakodnevno iz vas uklanjate sve nesavršenosti, vaš će kontakt biti još čvršći. Ako postanete receptivni prema Bogu-čovjeku, ne trebate dnevnik ili nešto slično. Dobit ćete Život direktno i kada dobijete Život, nestati će vezanost za sve druge stvari. Kada sjedite kraj vatre, prirodno je da sva hladnoća nestaje. Da li ste sada razumjeli što vam točno želim reći? Dakle, to je ono što dobivamo od fizičkog prisustva Učitelja.

Oni koji dođu k Učitelju, a ne razviju receptivnost smatraju da će vlastitim naporima dobiti više (naravno, mali poticaj će im pomoći) - ali kroz receptivnost možete naučiti više nego na bilo koji drugi način. Kad god sjednete u meditaciju, što radite? Morate se malo potruditi, ali to bi trebao biti trud bez napora gdje se ne postavlja pitanje: " Tko je činitelj?" Prepustite sve nade onomu Jednomu pred vama ili Snazi koja također djeluje u vama. Knjige nam daju neke naznake, ali ne ovo što vam je sada objašnjeno. Kabir kaže, ako sjedite kraj nekoga, ali vaše misli lutaju po čitavom svijetu, to nije Upasna. Ne možete izvući potpunu korist od prisustva Učitelja. Dakle, Učitelj nije fizičko tijelo. On ima fizičko tijelo da kroz njega djeluje, no On je utjelovljena Riječ. Učitelj vam daje svjestan kontakt s Božjom Snagom u izražaju, koja je Princip Svjetla i Tona. Što više dolazite u kontakt s Principom Svjetla i Tona u ljudskom tijelu gdje se on očituje, to više Života ćete dobiti.  Dakle, život dolazi od života i vi ćete ga dobiti kada postanete receptivni.

Pri Inicijaciji ste dobili kontakt sa Božjom Snagom u izražaju. Ako ste svakodnevno u tom kontaktu, možete ga razviti. Istovremeno morate raditi samoanalizu i riješiti se svih nesavršenosti. Što više dolazite u kontakt s tom Snagom, više ćete imati ljubavi, mudrosti i života . Razgovorima i raspravama počinjete nešto razumjeti, no preko njih to nećete dobiti. Razumjeti je jedna stvar, a dosegnuti to postojanje, taj Život, sasvim druga. Kao što sam vam rekao neki dan, Satsang je škola u koju ste došli ne samo da biste učili već i dobili spiritualnost. Najprije razumijete o čemu se radi, zatim kroz receptivnost dobivate taj Život u vama. To je vrlo opširna tema. Što se više njome bavite, to sve više i više razumijete. Ako ste receptivni, biti ćete mu blizu čak i ako ste udaljeni tisuće kilometara. Zbog toga je Kabir rekao: "Učitelj može živjeti iza sedam oceana, a učenik na ovoj strani. Ako učenik samo usmjeri svoju pažnju na Učitelja, primiti će istu dobrobit kao da mu je sasvim blizu." Na primjer, kada primim molbu za Inicijaciju, otpišem s riječima: "Dobro, neka sjedne u meditaciju, dajte mu uputstva." Snaga Riječi je ta koja daje kontakt. Nikad se nemojte se zavaravati da osoba koja prenosi uputstva daje kontakt. On je samo posuda, posrednik kroz kojeg se daju upute. Inicijaciju možete dobiti čak i na udaljenosti od tisuće kilometara bez ičijeg posredovanja, ako postanete receptivni. Ali uglavnom to ljudi ne razumiju; zbog toga su neke osobe ovlaštene davati upute za Inicijaciju. Inicijacija je zapravo dana u istom trenutku kada je odobrena. To dolazi od Riječi u vama ili od ljudskog tijela u kojemu je Riječ u potpunosti očitovana. Razumijete li sada što učite iz Satsanga, što dobivate od Satsanga? Prvo učimo na intelektualnom nivou, kroz teoriju, a zatim dobivamo taj Kruh Života. To će dati snagu vašoj duši. Život uma i tijela ovisi o spiritualnom zdravlju. Sve nesavršenosti će nestati, kao kada sjedite kraj vatre i sva hladnoća nestaje. Slušajući Struju Tona, u vama će se nastaniti sve vrline. Slušajući, moći ćete odrediti smjer u kojemu trebate ići. Slušajući, vaše će se unutarnje oko otvoriti da biste vidjeli kamo idete. Na žalost, mi tim stvarima posvećujemo malo vremena i trošimo ga na nevažne stvari, rekao bih. Kada ste razumjeli neku stvar,živite prema njoj. Tako dugo dok niste razumijeli, pomaže vam Satsang. Kada ste dobili nešto, tada živite po tome i budite samo u društvu onoga koji u sebi ima taj Život. To će vam dati poticaj. Te stvari moramo razumjeti, a zatim po njima živjeti. Pričajući o kruhu ne možete postati siti, morate dobiti kruh. Zato je Krist rekao: "Ja sam Kruh Života. Ovaj Kruh Života je sišao s neba. Tko god jede od ovoga Kruha živjet će zauvijek." Jedite to - On je Kruh Života, naravno. On je također rekao: "Jedite me i pijte me." Što trebamo jesti? On je utjelovljena Riječ. Što više dolazite u kontakt s Riječi, Svjetlom i Tonom u vama, unosite je u vas, to ćete više jesti od Kruha Života.