We are all lovers, devotees of a higher power, thousands of lovers, but the Beloved is one for all. He whom we desire is the beloved of the whole world and is the one God for all men, not specifically for Muslims only, or for Hindus only, or for Christians only.
          Sant Kirpal Singh

Kirpal Singh Teachings - Välkommen


Unity of Man hälsar dig hjärtligt välkommen som intresserad besökare på vår webbsida, tillägnad till Sant Kirpal Singhs lärorna. Den här webbsidan innehåller en samling av Sant Kirpal Singhs värdefulla böcker, föreläsningar och samtal från hjärta till hjärta, och kommer att byggas ut.

De här lärorna leder den intresserade till den sanna andligheten - hur man kan få en praktisk erfarenhet av Gudskraften i det inre. På samma sätt leder de närmare till det etiska livets olika teoretiska aspekter, till rätt förståelse som är nödvändigt och en viktig milstolpe till ett verkligt andligt liv i sin sanna betydelse.

Om du studerar Sant Kirpal Singhs böcker och Hans andra skrifter, kommer du fram till att Sant Kirpal Singh inte gav ut någon ny lära! Tvärtemot återupplivade Han de gamla lärorna som existerade i världen sedan gamla tider. Däri finns den ursprungliga kunskapen som även kan hittas i alla religioners kärna.

Som ett sant exempel levde Sant Kirpal Singh själv som han lärde. Som alla kompetenta Mästare av det förflutna lärde Han ut att det finns endast en verkande Kraft som kontrollerar och håller i gång hela skapelsen; Den kallas Gudskraften, Kristuskraften eller Mästarekraften.

Alla de som se den här Kraften verka bakom hela skapelsen skapar aldrig några grupperingar utan framkallar rätt förståelse inom alla: Att vi är alla ett, att vi kommer från samma Källa and skall gå tillbaka till Den.

Det sanna syfte med det mänskliga livet är därför: att lära känna sitt eget Själv (själen) och att lära känna Gud, genom en praktisk erfarenhet som kan fås även i vår tid.