The Masters are not the monopoly of anyone, they come for everyone, not for one group of humanity or another. They give a knowledge which is beyond the senses, which is an ocean of intoxication – a mighty effulgence of bliss.

Sant Kirpal Singh

Măreţia Sfântului Cuvânt (Naam)

Prelegere hindi a Lui Sant Kirpal Singh, Delhi

Oamenii au multe dorinţe diferite: vindecarea bolilor, bogăţii, renume şi onoare, iar unii au dorinţa de a primi mântuirea. Un Maestru spune: “Doar cel ce se eliberează de toate dorinţele, savurează adevărata dulceaţă a Sfântului Cuvânt (Naam) - adevăratul lui nectar. “ Fără Naam un asemenea elev ar fi ca şi peştele fără apă, căci Naam este viaţa lui, fără Naam el nu poate exista. Guru Nanak exprimă acest lucru astfel: “Prin Naam trăieşte, fără Naam moare. “ El mai spune: “Cu cât mă gândesc mai mult la El, cu atât mai multă viaţă primesc. “El se mai exprimă în următorul mod: “Prin Naam trăieşte, fără Naam moare.“ El mai spune: “Cu cât mă gândesc mai mult la El, cu atât mai multă viaţă primesc, altfel eu mor.“ Acestea ne dau un indiciu despre (măreţia) Naamului, dar Naam nu este ceva despre care doar se vorbeşte; noi trebuie să venim în legătură cu el, să primim o experienţă a lui şi să ne bucurăm de ea.

“Sagun precum şi Nirgun sunt amândouă forme Brahm. Ele sunt de nedescris, de necercetat, eterne şi incomparabile. Eu însă gândesc că Naam este mai superior decât ambele, căci Naam le controlează pe amândouă.“

Ce se exprimă prin ‘Sagun’ şi ‘Nirgun‘? Naam. Naam este forţa care controlează tot şi avem nevoie de o soartă foarte bună pentru a obţine o legătură cu Naam. Este o temă foarte profundă, subtilă, iar Tulsi Das o prezintă într-un mod minunat.

“Oamenii competenţi ştiu tot. Eu vorbesc însă despre această ştiinţă din iubirea pe care o am în inima mea.“

Maeştri ştiu tot – aşa ne povesteşte Tulsi Das, acestea din propria lui înţelepciune şi propriile experienţe, din adâncul dragostei din inima lui. “Noi vedem lemnul, dar focul din el este ascuns; doar cei treji văd lucrurile corect.“

Acum el exprimă metaforic. De exemplu în lemn este ascuns focul, totuşi omul nu-l poate vedea, tot aşa sunt ‘sagun‘ şi ‘nirgun‘formele Brahm. Dacă omul ar înţelege cu adevărat acest mare adevăr, ar primi mântuirea prin această ştiinţă. Dar în starea sa actuală, el este legat de roata naşterilor şi morţilor.

“Meditaţia la ‘sagun ‘precum şi la ‘nirgun‘ sunt mai grele decât meditaţia la Naam. Naam este mai mare decât Brahm şi Ram.“

Toate practicile în domeniile ‘sagun‘ şi ‘nirgun‘ au cerinţe foarte înalte, dar meditaţia la Naam nu este sub nicio formă dificilă. De ce? Pentru că doar prin Naam pot fi înţelese formele divinităţii precum ‘sagun‘ şi ‘nirgun‘. Fără Naam aceste aspecte ale Lui Dumnezeu nu sunt cuprinse sau înţelese, inclusiv manifestările externe ale Creaţiei.

Dacă ne ridicăm deasupra simţurilor, în interior primim această legătură cu Naam, iar acest lucru este posibil doar cu ajutorul unui Maestru competent. Adevărata înţelegere începe după ce este stabilită această legătură. A explica cuiva de exemplu funcţionarea unei centrale electrice este un lucru, dar dacă ea este şi văzută, atunci persoana va înţelege mai profund modul de funcţionare al unei centrale electrice.

“Domnul Atotpătrunzător este etern, El este Adevărul treaz, Izvorul tuturor fericirilor.“

Atotputernicul şi Atotprezentul vibrează în fiecare atom –nu există niciun loc unde Naam să nu existe – iar Naam este o adevărată comoară a fericirii. Indiferent ce s-a creat, a luat fiinţă prin Naam, nu există niciun loc fără de Naam.

“Domnul fără de cusur locuieşte în fiecare inimă; totuşi lumea este plină de necaz.“

Poate ne va mira contradicţia lucrurilor, căci dacă Dumnezeu se află în fiecare fiinţă, totuşi fiecare e nefericit. Noi înotăm în El precum peştele în apă, trăim în acest nectar dădător de viaţă, dar noi murim de sete. Care este cauza acestei situaţii triste?

“Când adevărata formă a Cuvântului sfânt se manifestă în interior, atunci doar prin eforturi sincere.“

Cauza tuturor grijilor noastre se află în faptul că nu ni s-a relevat Naam- Cuvântul sfânt. Posibilitatea de a primi o experienţă a acestuia o are fiecare în el, precum se află focul în lemn – er trebuie doar să se releve.

“Relevaţi Cuvântul sfânt ascuns. Şi: Relevaţi sunetul ascuns.“

Pentru ca acest lucru să fie posibil, căutătorul trebuie să fie dispus să depună eforturi pentru a primi ceva- ce este de o valoare inestimabilă. Pentru a putea evalua valoarea unei pietre preţioase trebuie aleasă piatra şi trebuie cercetată separat, altfel rămâne o piatră ca toate celelalte.Toate suferinţele noastre sunt cauzate de lipsa legăturii cu Dumnezeu.

“Apă, peste tot apă, dar nicio picătură de băut!“

Domnul este peste tot, unde nu este El? Dar oamenii nu au norocul ca să aibă nici cea mai mică experienţă de la El – de aceea murim noi de sete.“ El este în noi, dar noi nu ştim acest lucru. O, blestemată să fie această viaţă, acest mod de viaţă! Oh, Tulsi, întreaga lume suferă de cataractă. “ Bheek Sahib se exprimă în felul următor: “Oh, Bheek, nimeni nu trebuie să sufere de foame, căci fiecare poartă un rubin legat strâns la el. Totuşi nimeni nu se gândeşte să desfacă nodul.“ Această piatră preţioasă este Naam, şi niciun nod nu leagă materia cu conştiinţa. Atâta timp cât nodul nu e desfăcut prin a ne ridica deasupra simţurilor corpului şi prin obţinerea unei legături cu Naam, vom rămâne o viaţă întreagă înfometaţi. Chiar dacă posedăm averi, din punct de vedere spiritual trăim ca şi cerşetorii.

“Puterea Naam este nelimitată, ea depăşeşte ‘nirgun‘. Vă spun, Naam este mai mare decât Rama – aceasta corespunde înţelegerii mele.“

Puterea Cuvântului sfânt ajunge până peste treapta ‘nirgun‘ şi de aceea este puterea cea mai mare. Pentru că Tulsi Das a elucidat acest secret al vieţii în toate aspectele sale, el este o personalitate în acest domeniu. Pe mai departe el ne arată printr-o comparaţie că Naam este mai mare decât Rama.

Pentru ca Rama să le ajute celor credincioşi din acele timpuri, el a luat formă fizică. El a eliberat toţi Înţelepţii, Rishi şi Muni de necazurile pe care puterile negative le-au cauzat şi care în acele timpuri erau foarte numeroase. Aceasta este munca unui avatar. Totdeauna când păstrarea moralului şi a dreptăţii este ameninţată, se trimite un avatar în lume, pentru a restabili echilibrul. Când o ţară este condusă prost şi încep neliniştile, armata preia puterea şi neliniştile sunt înlăturate. Apoi stăpânirea este predată din nou regimului civil. Aşa se întâmplă şi la o scară mai mare, în cazul în care situaţia în lume a ajuns la o stare care nu se mai află sub controlul omului. Atunci Puterea Divină se manifestă în forma unui avatar, care înlătură haosul şi necazul şi restabileşte dreptatea. Avatarul Ramchandra sau Lord Rama, care este considerat ca fiind încarnarea Lordului Vishnu, s-a născut ca fiu al regelui Dashrath. El a fost un avatar care a dispus de toate cele paisprezece puteri supranaturale. Tulsi Das, autorul marelui epos, ne povesteşte despre cele două forme de manifestare ale aceleiaşi puteri, una din ele condiţionând-o pe cealaltă. Totuşi există o mare diferenţă între cele două, între Ram Maestrul şi între Ram – lumea.

“Un Ram a fost fiul lui Dashrath, celălalt Ram vibrează în fiecare fiinţă. Un Ram este jocul întregii Creaţii, celălalt Ram este altfel decât toate celelalte.“

Există o mare diferenţă între Ram cel care s-a manifestat ca avatarul Ramchandra şi Ram care se diferenţiază de toate forţele şi se află deasupra lor.

“Supusul Domnului (Ram) a luat întruchiparea omenească, a dus greutăţile lumii şi a adus celor devotaţi pacea. Repetarea plină de iubire a Naamului este uşoară şi ajută elevul ca să atingă nivelul fericirii.“

Dacă elevul repetă Simranul Naamului plin de iubire şi dăruire, va atinge cu uşurinţă nivelul de fericire. Tulsi Das începe să compare detaliile:

“Ramachandra a eliberat o femeie cu numele de Ahlia de condamnare, Naam dă nenumăraţilor oameni mântuirea.“

Există o întâmplare din viaţa Lordului Rama: O femeie a fost transformată pentru mai multe mii de ani într-o stâncă ca pedeapsă pentru un păcat pe care l-a săvârşit. Lord Rama a eliberat sufletul din captivitatea acestei forme joase de existenţă prin faptul că a atins stânca cu piciorul. Dar Tulsi Das explică modul în care Naam- comparativ cu toate sufletele care au regresat- acordă libertatea. Acesta este un indiciu clar al măreţiei Naamului. Devine şi mai clar dacă înţelegem că Naam a creat atât avatarii cât şi Maeştri. Curentul electric poate să producă de exemplu frig sau căldură. Ambele sunt foarte utile, dar sunt manifestări diferite ale aceleiaşi forţe. Pe de o parte această forţă mare care e Naam acţionează în avatar ca şi un comandant al armatei, pe de altă parte acţionează în Maestru ca şi un vice-rege. Ambii sunt formele de manifestare ale aceleiaşi forţe, dar cu îndatoriri diferite – precum spune Kabir: “Dumnezeu a creat puterea pozitivă şi cea negativă, căci El a vrut să înceapă jocul Creaţiei!“ Ambele provin din marea Putere Divină, Dumnezeu are nevoie de ele în cadrul planului Său al Creaţiei. Această putere conţine tot, ea stă în spatele tuturor lucrurilor. Doar modul lor de acţionare este diferit; asta e tot.

Avatarii îi pedepsesc pe cei păcătoşi şi îi recompensează pe cei drepţi. Maeştrii eliberează atenţia, sufletul din captivitatea minţii şi a simţurilor şi le leagă cu izvorul lor. Datoria avatarilor este de a restabili şi păstra ordinea în lume, pentru ca ea să rămână locuibilă pentru suflete. Datoria Maeştrilor este de a elibera sufletele din lume, de a le ridica deasupra minţii şi simţurilor şi de a le lega de Naam. Aşa primesc ambele puteri: cea pozitivă şi cea negativă capacitatea lor de la un singur Dumnezeu.

Există oameni care discută despre mărimea puterii pozitive şi a celei negative. Fraţilor, voi trebuie să înţelegeţi exact că ambele puteri în această lume sunt cu adevărat necesare.

Puterea negativă ţine în funcţiune legile Creaţiei. Poliţia unei ţări nu se ocupă de cei ce respectă legile, ci e mai degrabă o protecţie pentru cetăţenii buni. Datoria puterii negative este foarte importantă, la fel ca şi cea a puterii pozitive, iar noi trebuie să le respectăm pe amândouă.

Ţelul Maestrului este de a încheia venirea şi plecarea oamenilor în cadrul Creaţiei şi de a elibera sufletele de materie şi de simţuri, în aşa fel încât ei să-şi poată atinge adevăratul loc de origine fără întârzieri de prisos. Maeştrii ne spun că această lume e plină de negativitate şi că este o locaţie nepotrivită; în timp ce noi trăim aici şi ne îndeplinim îndatoririle, ar trebui să ne punem în legătură cu puterea pozitivă şi apoi să învăţăm să depăşim ambele puteri şi să-L recunoaştem pe Susţinătorul a tot ce există.

“Ram a acţionat pentru pacea Rishilor.Pentru dreptate a mers el însuşi la război.“

Lord Rama a omorât-o pe puternica Tarka(un demon), care i-a deranjat în meditaţie pe marele Învăţat Vishvamitra şi alţi Rishi; l-a ucis chiar şi pe fiul ei Marich din acelaşi motiv. Însă ce face Naam?

“Naam şterge păcatele elevilor şi pune capăt suferinţelor lor. Naam permite o legătură cu el însuşi, prin care întunecimea este înlăturată aşa precum răsăritul soarelui alungă noaptea.“

Aşa precum întunericul nopţii face loc zorilor de zi, aşa se împrăştie întunecimea neştiinţei şi păcatul, prin legătura şi practicarea Naamului. Puteţi spune că toate acţiunile interioare sunt arse de focul cunoaşterii, care este puterea Naamului.

“Ram a rupt cu propria mână arcul lui Shiva, dar prin milostenia Naamului, întreaga teamă lumească va fi risipită.“

Lord Rama a fost unicul care a putut rupe puternicul arc al Lordului Shiva, prin acest lucru a primit dreptul de a putea să se căsătorească cu prinţesa Sita, fiica renumitului rege Janak. În schimb Naam are puterea de a alunga întreaga teamă – prin legătura consecventă cu Naam, omul îşi pierde teama.

“Ram a dat pădurii încremenite viaţă, înflorind-o; Naam învie inimile oamenilor. Ram a distrus răul; Naam distruge în Kaliyug toate păcatele.“

Lord Rama a distrus Rakshaşii şi întreaga ei familie(răul), dar în perioada de fier sau în perioada negativă (Kaliyug), cei ce primesc Naam, vor fi eliberaţi de păcatele lor.

“Ram a acordat mântuirea vulturilor care i-au fost loiali, potrivit Vedelor Naam acordă mântuirea milioanelor de suflete.“

Când regele Ravan a răpit-o pe Sita, soţia Lui Rama, un vultur pe nume Jitayu, care îi era foarte devotat Lordului Rama, l-a atacat pe Ravan şi a încercat să o scape pe Sita, dar el a fost rănit mortal în luptă. Se mai povesteşte despre încă o mare devotată pe nume Bhilni(fără de castă), care s-a pregătit mulţi ani pentru venirea Lordului Rama, curăţând şi îndepărtând toţi spinii de pe potecile din păduri şi ţinându-le totdeauna curăţate. În călătoria lui – în căutarea Sitei şi eliberarea ei din mâinile lui Ravan –Lord Rama a ajuns şi în acel loc într-un sfârşit. Această elevă i-a oferit fructe de pădure, pe care ea le-a gustat înainte una câte una, pentru a se convinge de dulceaţa lor şi le-a oferit Lordului Rama. El le-a primit cu bucurie. Lord Rama le-a dat mântuirea acestor două suflete devotate, dar Naam dă mântuirea nenumăratelor suflete.

Veţi găsi cele mai mari laude despre Naam în multe Scrieri sfinte, inclusiv în Vede şi Shastre. Şi Tulsi Das aminteşte în povestirile lui despre eposul Ramayana multe exemple referitoare la măreţia Naamului. De exemplu Lord Rama a dat fraţilor lui Ravan: Vibhishan şi Hanuman mântuirea prin faptul că el le-a dat diferite sarcini în cadrul misiunii lui, în timp ce Naam dă mântuirea multor oameni săraci şi necunoscuţi datorită serviciului lor adus. Tot aşa a făcut Lord Rama un pod peste ocean, în timp ce Naam duce ca un pod peste marea vieţii şi conduce sufletul în securitate la nivelul libertăţii sale. În afară de acestea, Lord Rama l-a ucis pe Ravan şi pe toţi membrii familiei lui mari şi malefice. Naam însă distruge toate ataşamentele şi iluziile atunci când e practicat de către elev cu toată dragostea şi sinceritatea. Ce fel de caracteristici deosebite mai aminteşte Tulsi Das încă?

“Prin măreţia Naamului Shiva a îmbogăţit chiar şi sinistrul locurilor vestitoare de rele.“

Lord Shiva a vizitat şi cele mai neobişnuite locuri ca de exemplu locurile de incinerare, dar chiar şi companionii lui – de exemplu şerpii – erau vestitori de rele. Deja înfăţişarea lui era îngrozitoare, corpul lui gol era mânjit de cenuşă. Dar pentru că el era binecuvântat prin Naam, chiar şi locurile întunecate prin care trecea, începeau să înflorească, fiind de atunci slăvit, şerpii şi cenuşa precum ştim noi cu toţii, au devenit simboluri de bun augur. Astfel de lucruri extraordinare sunt posibile prin harul Naamului.

“Rishi, Muni şi Yoghinii care au atins fericirea lui Brahman au realizat acest lucru cu binecuvântarea Naamului.“

Vechii Învăţaţi şi-au atins înălţimea spirituală – până la punctul la care au putut ei evolua în interior – doar prin harul Naamului.

“Şi Narad a recunoscut binecuvântarea Naamului şi a devenit iubitul Domnului.“

Narad a fost un elev foarte supus, care a recunoscut puterea Naamului şi prin acest lucru a devenit iubitul lui Vishnu, care a iubit de întreaga lume(una dintre zeităţile hinduse, care ţine în mişcare universul). Naam nu este o putere nouă, ea există de la începutul lumii. Fiecare om ce propovădiueşte spiritualitatea, dă mai departe atâta ştiinţă câtă a dobândit el însuşi şi nu mai multă. Câţi oameni care au realizat Naamul în întregimea lui există? Indiferent cine a avut norocul să primească mântuirea, a obţinut-o doar prin milostenia Naamului; prin nimic altceva; şi fiecare a atins libertatea corespunzător gradului său de dezvoltare interioară.

“Binecuvântarea Domnului se revarsă asupra aceluia care repetă Naamul. Prahlad este un exemplu strălucitor.“

Prinţul Prahlad îi era atât de devotat Domnului, încât acesta prin marea Sa bunătate l-a binecuvântat, iar el s-a evidenţiat în mod strălucitor printre cei devotaţi. Măreţia Naamului este eternă. Însă în fiecare perioadă oamenii uită de măreţia Naamului, din această cauză trebuie să vină din nou Maeştri care să reînvie Adevărul străvechi. Kabir povesteşte propria Lui poveste când spune: “Am venit în toate cele patru perioade: în Satyug(perioada de aur) numele meu a fost Satsukrat, în Tretayug (perioada de argint) m-am numit Karunamae, când am venit în Dvarparyug(perioada de cupru) numele meu a fost Munindar, în Kalyug(perioada de fier)numele meu este Kabir.“ În toate cele patru epoci le-a vorbit oamenilor despre măreţia Naamului.

Mulţi au impresia că această învăţătură este ceva nou, dar în realitate ea este cea mai veche dintre toate. Câteodată ea pare în exterior să fie altceva, din cauza micilor diferenţe în prezentarea sau descrierea făcută de Maeştri în parte. Dar legătura cu Naam rămâne aceeaşi, toate celelalte aspecte rămân în interior aceleaşi. În lume se vorbeşte mult despre Naam, dar nimeni nu este în legătură conştientă cu el. Când Maeştrii vin în lume să reînvie înţelegerea, ei dau şi legătura cu Naam, cea care face ca învăţătura să înflorească.

“Dhruv, care a fost revoltat din cauza tatălui său, a repetat numele Lui Dumnezeu şi a primit pacea de nedescris.“

Plin de furie din cauza nedreptăţilor din lume, prinţul Dhruv a părăsit împărăţia sa şi a început să mediteze în păduri, dobândind în final nivelul păcii desăvârşite. Pentru că el ura lumea, el s-a întors către Dumnezeu, dar când s-a ridicat deasupra lumii materiale, a ajuns la fericirea paşnică – doar prin harul Naamului.

“Când Hanunan, ‘fiul vântului‘ a recunoscut Naamul prin Simran, l-a avut pe Ram în mână.“

Hanunan este denumit fiul vântului, iar Tulsi Das spune că prin repetarea Simranului a primit ştiinţa Naamului, ceea ce a dus la faptul că toate dorinţele lui au fost îndeplinite de Lord Rama. Aceste întâmplări se povestesc ca să se arate cum trebuie să se încreadă fiecare aspirant în puterea Naamului, pentru a avea succes. Nici în ziua de azi nu există alte posibilităţi; cel ce găseşte mântuirea, o primeşte prin Naam. Cel mai important lucru e să fim legaţi cu ceea ce stă în spatele numelui şi să primim ambele lucruri.

“Ajamil şi cântăreaţa Ganika au primit prin Naamul Domnului mântuirea.“

Şi marele păcătos precum Ajamil sau prostituata Ganika au fost mântuiţi prin Naam. De ce să nu profităm şi noi de posibilitate şi să primim mântuirea prin a veni în contact cu Naam? Guru Ram Das explică că un morman mare de lemne devine în scurt timp cenuşă dacă cineva pune o scânteie mică deasupra lor. Tot aşa avem şi noi nevoie doar de o mică scânteie de Naam, pentru a arde enorma adunătură de păcate. Tulsi Das povesteşte atâtea întâmplări , toate spre gloria Naamului. Şi ce spune el la sfârşit?

“Cum putem să preţuim Naamul? Nici chiar Ramchandra nu a putut să-i cânte slava.“

Aceasta subliniază posibilitatea de a descrie măreţia Naamului. Se poate spune doar că există un loc, unde Naam se manifestă, iar acest loc e polul omenesc(Maestrul). Există o mare centrală energetică, ce produce atâta energie câtă poate prelua polul, iar din acest pol, ea este repartizată.

Tema Naamului este atât de adâncă, încât ea nu se poate explica în cuvinte, este dincolo de orice exprimare. Tulsi Das nu-l înjoseşte pe Lord Rama atunci când spune că el nu a putut să slăvească Naamul. Căci toate sufletele realizate au constatat că Naam nu se poate exprima în cuvinte. Polul omenesc poate releva atât din puterea Naamului, cât poate el absorbi. Guru Nanak a mers atât de departe că a spus: “Chiar dacă am dubla întreaga laudă a Naamului, cântecele Rishi, Muni şi Mahatma ar fi doar o încercare sărăcăcioasă de a descrie măreţia Naamului.“

“Naamul Domnului este etern, dar acţionează în Kalyug. Cel ce repetă Simranul(Naamului) se poate considera ca fiind norocos. Tulsi a evenit Tulsi Das.“

Naamul etern vibrează fără întrerupere în întregul univers, iar în acest Kalyug nu există nicio mântuire fără legătura cu Naam. Tulsi Das, care prin dăruinţa către Naam a ajuns Tulsi Das din Tulsi cel sărac, (asta înseamnă că el a devenit o personalitate de vază). El este autorul marelui epos Ramayana, din care provine acest imn. Aceasta este una din Scrierile sfinte hinduse, o operă completă şi cuprinzătoare, minunată, despre moral şi despre modul corect de a trăi, o operă ce stă în mare cinste în lumea întreagă. În această Scriptură, Naam este lăudat în cuvinte foarte clare.

Nu vă risipiţi timpul cu mărunţişuri fraţilor, cu diferite aspecte exterioare ale religiilor şi cu educaţia religioasă, ci ridicaţi-vă deasupra! Voi sunteţi binecuvântaţi căci aparţineţi unei religii, iar eu vă felicit pentru acest lucru. Rămâneţi în religia voastră, urmaţi regulile credinţei şi trăiţi în conformitate cu ele – dar dobândiţi ştiinţa Naamului!

După ce criterii a urmat Guru Arjan din marele număr al scrierilor, pe acelea care au fost potrivite pentru întocmirea Guru Granth Sahibului? El a ales ceea ce a fost scris în notiţele celor ce au realizat Naamul – de către adevăraţii elevi ai Naamului. Veţi găsi acolo cuvintele lui Kabir- ţesătorul, Ravidas-pantofarul, Trilochan- brachmanul, Dhanna-ţăranul, Saina- bărbierul şi alţi Sfinţi ai diferitelor caste. Gândiţi-vă întotdeauna că omul a creat diferitele religii, caste şi clase! Dumnezeu nu i-a trimis pe oameni marcaţi cu fierul pe pământ! Dumnezeu l-a creat pe om – acesta e numele, care primeşte sufletul când se află în forma omenească. Sufletul e din aceeaşi materie ca şi Dumnezeu, de aceea are aceeaşi castă ca şi El.

Odată cineva l-a întrebat pe Hazur(Baba Sawan Singh): “Maharaj, cine eşti tu? “Hazur a răspuns: “Dacă Dumnezeu e hindus, atunci eu sunt hindus. Dacă El e sikh, eu sunt sikh; iar dacă El e creştin, atunci şi eu sunt un creştin. Casta sufletului e cea a Lui Dumnezeu, dar în ceea ce priveşte forma exterioară, eu sunt un sikh.“

Trebuie să trăim într-o comunitate; dar acest lucru ar fi pierdere de timp dacă Domnul însuşi ne-a dat să ne naştem într-o anumită comunitate religioasă, care este potrivită pentru a ne împlini karma individuală. Trăiţi o viaţă dreaptă, o viaţă etică – iar în timp ce duceţi o asemenea viaţă, eliberaţi-vă sufletul de minte şi de simţuri, prin a veni în legătură cu Naam. Comunitatea în care putem atinge această legătură este de lăudat. Dacă cineva merge la un Maestru competent, acesta nu ţine seama de apartenenţa religioasă, căci El ştie că omul e suflet întruchipat şi că toate sufletele sunt la fel- nimeni nu e mai inferior sau mai superior, nu ţine de poziţia geografică a locului de unde provenim. “Să ştiţi că religia tuturor oamenilor este aceeaşi.“ Omul este doar un suflet întruchipat, dar din păcate a uitat de el însuşi.

El nu ştie de faptul că el nu e corpul, ci locuitorul corpului – de fapt el dirijează corpul! Toţi Maeştrii au susţinut că fiecare ar trebui să-şi recunoască adevăratul sine – aceasta este ştiinţa Naamului. Naam este ‘Kalma‘ profeţilor musulmani, care spun că cele paisprezece ‘tabaqs‘ sau religii derivă din el. Ce înseamnă Kalma? Este doar un cuvânt? “O Dumnezeule, povesteşte-mi de locul de unde porneşte Cuvântul Tău nerostit!“ Acesta demonstrează clar faptul că cuvintele lumeşti nu au nimic de a face cu el. Paisprezece ‘tabaqs‘ s-au format din Kalma!

În scrierile hinduse se spune că prin ‘Nada‘ s-au creat paisprezece nivele. În Gurbani se spune: “Prin Naam s-au format Khand şi Brahmand.“ Şi : “Prin Curentul Sunetului s-au creat cerul şi pământul.“ Noul Testament spune: La început a fost Cuvântul şi Cuvântul a fost la Dumnezeu, iar Dumnezeu a fost Cuvântul. Totul a fost făcut prin Cuvânt, fără de el nu s-a făcut nimic din ce s-a făcut.“ Guru Nanak spune: “Întreaga Creaţie a luat fiinţă prin Curentul Sunetului, o Nanak, Curentul Sunetului vibrează în fiecare fiinţă.“ Puteţi să-l numiţi Ton, Shabd, Kalma, Naam sau să-l numiţi altfel: povestea nemanifestată, “Sruti“ sau “Udgit“, cum e numit în Upanishade. Toţi Maeştri l-au lăudat, fiecare în felul său. Dacă cuvintele Maestrului sunt citite cu inimi receptive, oamenii vor deveni mai apropiaţi; numai bigotismul şi evlavia ostentativă ne desparte unul de celălalt.

Acest loc este un loc pentru toţi, un forum comun unde şedeţi cu toţii împreună şi auziţi aceste cuvinte din Ramayana. Noi ne ocupăm aici de toate Scrierile sfinte, căci învăţătura Maeştrilor a fost totdeauna una. Este o ştiinţă a sufletului, precum sunt medicamentele ştiinţa despre corpul fizic. Rămâneţi la religia sau comunitatea religioasă de care aparţineţi, dar învăţaţi ca să vă ridicaţi într-atât , încât să recunoaşteţi că întreaga lume aparţine doar unei singure religii. Judecaţi adevăratul Satguru din acest punct de vedere: “Priviţi Satgurul ca pe cineva care uneşte pe toţi!“

Aici în Savan Ashram nu există un loc separat pentru musulmani sau hinduşi, sau pentru aparţinătorii altor comunităţi religioase, Maeştrii îi privesc pe cei individuali ca pe reprezentanţii anumitor religii, ei îi lasă pe toţi să stea împreună, căci ei văd lumea prin ochiul spiritual.

Munca lor are doar un scop: să ridice sufletele deasupra simţurilor, să le lege de Naam şi în final să le unească cu Cel suprem, Cel fără de nume şi cu Dumnezeu Cel fără de formă. Pentru a realiza această muncă mare, nu există ceartă referitoare la cine este mai inferior sau mai superior, nimeni nu va fi sfătuit să îşi părăsească religia, nimeni nu va fi sfătuit să întemeieze vre-o comunitate religioasă nouă. Maeştrii îi sfătuiesc pe căutători să ducă o viaţă curată şi castă – în cadrul propriei religii şi tradiţii. Dar totuşi un lucru este suprem celorlalte: lăsaţi-vă legaţi de Naam pentru a primi fericirea eternă, iar apoi rămâneţi în legătură continuă cu Naam!