The human body is a holy book of God. Study it! Search it! Those who rose above the plane of senses and realized themselves, they realized God. This is the highest ideal of all.

Sant Kirpal Singh

Mesajul din 1961

Scris de Sant Kirpal Singh în iulie 1961 cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Hazur Baba Sawan Singh

 

Hazur Baba Sawan Singh

Dragi copiii ai Luminii,

Transmit dragostea mea către voi toți și vă vorbesc din adâncul inimii mele cu ocazia aniversării zilei nașterii Maestrului meu, Maestrul Sawan Singh Ji Maharaj.

Binecuvântată este într-adevăr ora în care Cel Etern a venit în acest timp al nostru, Cel Fără de Trup s-a întrupat și Cel Fără de Cuvinte a devenit Cuvântul și Cuvântul întrupându-se a venit să trăiască printre noi. Într-adevăr, noi suntem în esență și potențial Cel Fără de Trup și Cel Fără de Cuvinte. Cuvântul este în voi și voi trăiți în și prin Cuvânt, deși s-ar putea ca pe perioada existenței să trăiți în planul simțurilor și să nu fiți conștienți de identitatea voastră reală.

Un copac se poate cunoaște după roadele lui. Prelegeri, mesaje, declarații și discursuri de orice natură spirituală sau cele împărtășite în alt mod, sunt ca și enunțurile sau scrierile, sunt doar vorbe goale, dacă ele nu se pun în aplicare sau nu trăim în conformitate cu ele.

Trăiți Cuvântul Divin, care este Cuvântul cuvintelor sau manifestarea Adevărului. După acest Cuvânt tânjește sufletul. Este cântecul etern care a fost cântat din timpuri îndelungate, iar acel cântec a produs fenomenul nașterii universului.

Când se va auzi acel cântec, veți avea unele sclipiri ale Domnului și Maestrului adevărat. Unii vor primi un doar pic din acea sclipire, alții un pic mai mult. Sufletele adâncite în Puterea Maestrului vor fi luminate. Cu cât sufletele sunt mai receptive la Puterea Maestrului, cu atât mai multă lumină vor radia.

Dacă doriți să-L iubiți pe Dumnezeu cu adevărat, în modul cel mai practic, atunci să vă iubiți semenii voștri; să simțiți aceeași iubire pentru alții, în același mod în care simțiți pentru cei dragi vouă. În loc ca să vedeți greșelile ceilorlalți să priviți în voi înșivă; să suferim când suferă ceilalți și să ne simțim fericiți când vedem fericirea altora, îndurați tot ce vine cu bucurie, acceptând voia Lui și nu răniți sau dăunați niciuneia dintre ființele Lui. Pentru a-L iubi pe Dumnezeu, noi trebuie să trăim și să murim pentru Dumnezeu.

Aș dori să seamăn sămânța iubirii în inimile voastre, astfel încât sentimentele de iubire să fie aduse în rândul tuturor națiunilor, religiilor, sectelor și castelor din lume. Toți Sfinții au predicat același lucru: „ Iubește și totul ți se va da.”

Fără iubire nu este pace nici aici și nici după moarte.“ (Kabir)

Cei care nu cunosc iubirea, nu pot să-L cunoască nici pe Dumnezeu.“ (Hristos)

Ascultați cu toții, vă spun adevărul – de Dumnezeu nu vă puteți apropia fără de iubire.“ (Guru Gobind Singh)

Scopul principal al Maestrului meu a fost de a trezi în oameni Adevărul pe care l-au predicat toți Sfinții care au venit în trecut. Munca Lui a fost să trezească Divinitatea în fiecare inimă și să ghideze fiecare suflet către țelul vieții sale.

Ca și marii Maeștri ai trecutului, El a condus oamenii aparținători tuturor castelor și raselor în așa fel încât ei să devină exemple vii. El a trezit omenirea la unitatea fundamentală și inviolabilă a tuturor formelor de viață. Toată omenirea este una. Adevărata frăție va apărea prin trezirea la unitatea care deja există între oameni. Omul este un trup însuflețit – sufletul este o entitate conștientă – o picătură din oceanul întregii conștiințe. Omul este de cel mai mult timp în lume – organismele sociale au fost create de către om pentru a-L realiza pe Dumnezeu. El nu a venit pentru a institui o nouă religie. Religia pe care a propagat-o este cunoașterea sinelui și e unica dintre toate, care poate fi atinsă prin pătrunderea în interior prin inversiune sau citirea marii cărți a sinelui, în care Dumnezeu este relevat - cartea cărților, Biblia tuturor Bibliilor care păstrează cheia misterului vieții. Calea către Adevăr este simplă, este calea cunoașterii sinelui, astfel încât apoi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă cineva este trezit în conștiința de sine, atașamentele exterioare ale lui sau ale ei sunt lepădate și Dumnezeu îi inundă sufletul.

Poruncile pe care El le-a dat tuturor, după caz, sunt meditația, viața etică pură și serviciul altruist. El nu v-a spus să nu mai fiți creștini, hinduși, sikhși, musulmani, sau zoroaștri, însă a fi un adevărat urmaș al Lui Hristos, Lordului Krishna, a Lui Guru Nanak, Profetului Mohammed sau al Zoroastrului, înseamnă a face ceea ce ei spun. El nu cere de la niciun bărbat sau femeie sceptică să accepte vre-o dogmă, însă cere ca să se supună în spiritul smereniei Domnului, care se reflectă în inima tuturor. El îl atenționează pe om să-și privească seamănul de la nivel de suflet și nu prin vălurile diferitelor religii pe care le are și să îi iubească pe toți. El nu a pledat pentru schimbarea formelor religioase, însă a pledat pentru ca noi să vedem înșine unde ne aflăm, fiecare în parte. El a spus că indiferent de religia pe care o avem, trebuie să ducem o viață etică. Această viață etică ar trebui să ne transforme viața. El nu a făcut diferență între cei din est și vest, dar ne-a ajutat să înțelegem adevărul de bază pe care noi îl avem deja în religia noastră. El a reînviat Adevărul uitat, adevăr care este etern.

Un exemplu este mai bun decât o regulă impusă. Profesorul de care avem nevoie în aceste timpuri, este un exemplu a ceea ce fiecare dintre noi poate să devină. Unicul profesor acceptabil pentru noi este cel care L-a realizat pe Dumnezeu. Acesta trebuie să fie unul care a construit deliberat un pod de legătură între timp și eternitate și poate să le arate celorlalți cum să îi urmeze exemplul. El ne face în stare să ne descoperim pe noi înșine. Prin El are loc o schimbare în inimile noastre și El are puterea de a transmite harul, de a aprinde iubirea și de a da legătura cu Lumina Lui Dumnezeu. El este plin cu iubirea Domnului și a întregii creații și cei care vin în contact cu El sunt pătrunși de aceeași iubire, iar Puterea Divină care lucrează prin El Îl trezește pe Dumnezeu și în ceilalți oameni.

Cărțile nu pot înlocui profesorii. Până ce nu întâlnim un profesor viu, întrupat, nu putem elucida misterul sinelui. Ceea ce un om a fost în stare să facă, poate să facă și alt om, desigur cu îndrumarea corespunzătoare și cu ajutor. Ați fost puși pe cale – calea care duce la Divinul din voi. Ați fost binecuvântați cu un contact conștient cu Lumina Divină și cu armonia, cu viața și sufletul a tot ceea ce există și vă puteți dezvolta experiența inițială a contactului viu în orice dimensiune sunteți în stare. Totul depinde de voi. Acolo unde este voință, există și o cale. Depuneți eforturi neîncetate în acest sens. Este esența vieții și cel mai mare dar de pe pământ. Dezvoltați-l cu grijă plină de iubire și devotament iubitor ca nu cumva să pierdeți din nou rostul liniei vieții în marea furtunoasă a vieții.

'Ridicați-vă, treziți-vă și nu vă opriți până când țelul nu este atins' este mesajul actual care vine către noi, așa cum se întâmplă deja din totdeauna și îl repet azi cu tot accentul la porunca mea. Faceți fânul atâta timp cât soarele strălucește. Împărăția Domnului este într-adevăr la îndemâna oricui și puterea Domnului vă face semn să mergeți către El. Faceți uz de ocazia de aur pe care Dumnezeu v-a dat-o, căci nașterea în trup omenesc este un privilegiu rar și omul e binecuvântat de trei ori. Profitați de acest lucru atâta timp cât puteți și mai aveți timp. Nu lăsați să se strecoare disensiuni în gândurile voastre și nu permiteți să vi se distrugă progresul în niciun fel. Sunteți unii dintre copiii norocoși ai Luminii invincibile. Ridicați-vă la Adevărul Sacru trăind în mod adecvat. Puterea Maestrului este totdeauna cu voi și vă va da toată dragostea și harul.

Dacă trăim o viață la nivelul înalt al învățăturilor, atunci aceasta este un panaceu pentru toate greutățile și relele.

Cu inima plină de iubire către voi toți, Kirpal Singh