What can other people know of the condition of one’s heart? If the enigma of the mystery of life enters the heart, the person knows no peace until it has been solved.

Sant Kirpal Singh

Mesaj de zi de naştere 1960

Scris de Sant Kirpal Singh, 1960

 

Timpul este o eternitate interminabilă, ce nu are nici început şi nici sfârşit, exceptând cazul în care omul, pentru comfortul lui propriu, în limitele lui, încearcă să -l limiteze şi să facă diviziuni distincte în timp. Cu toate aceste vivisecţii nemiloase, eternitatea rămâne totdeauna în iubire cu produsele timpului şi este gata să dezvăluie secretele cerului şi ale pământului, celui care îşi odihneşte încrederea şi credinţa în bunătatea ei.

Zilele de naştere sunt pietre de hotar arbitrare ale călătoriei vieţii pe pământ, iar ele toate servesc unui scop foarte util. Este ca şi când cineva trece de fiecare diviziune a timpului şi păşeşte în cealaltă, este atenţionat de o etapă lăsată în urmă şi se trezeşte cu un pas mai aproape de sfârşitul călătoriei sale. Prin urmare, fiecare zi de naştere oferă o oportunitate splendidă  călătorului, de a-şi dea seama unde se află, cum a evoluat pe calea vieţii, ce progrese a făcut şi ce intenţionează să facă în continuare cu noile speranţe, noile aspiraţii şi noile rezoluţii pentru anul nou, care se află înaintea lui. Este o ocazie bună de a face o un inventar cuprinzător al stocurilor deja adunate în viaţă de-a lungul timpului, putând trage foloase din aceast rezumat făcut.

Într-o zi ca aceasta, pot să vă întreb cine a fost pus pe calea spre Dumnezeu ca să se întoarcă înapoi şi să vadă , fiecare pentru el sau ea, măsura în care a avansat pe calea spirituală. Binecuvântaţi sunt cei ce au făcut acest lucru, iar mesajul meu către ei este  ca să persevereze plini de credinţă şi încredere în Puterea  Divină şi să lucreze din greu ca să îşi redobândească moştenirea care le aparţine şi din care au primit o mică gustare. Pentru cei ce stau pe loc dintr-un motiv sau altul, recomand un mod activ de strădanie, cu voinţă şi cu scop. La urma urmei fiecare trebuie să facă un experiment pe cont propriu şi nimeni nu-l poate face în locul celuilalt. Repet, nu există nicio boală fără remediu, iar acest remediu suveran şi puternic trebuie aplicat, indiferent dacă vrem sau nu, dacă dorim un leac cu adevărat; altfel boala ignoranţei continuă să persiste şi persistă la nesfârşit, aşa cum a făcut-o din timpuri îndelungate.

Nu în ultimul rând, uşa mântuirii e deschisă tuturor. Nu este o prerogativă pentru orice sectă, castă sau crez sau chiar al unui ordin religios. Oricine este în stare să meargă, poate ajunge la ea. "Bateţi şi vi se va deschide" a fost mesajul sfinţilor şi clarvăzătorilor, încă de la începutul timpurilor.

Dumnezeu este Dumnezeul întregii omeniri şi milostenia Lui străluceşte în mod egal peste tot, dar doar cei ce se îndreaptă spre El obţin cel mai mare beneficiu. "Iubirea" este cheia Maestrului , care deschide uşa ce duce la "Regatul Luminii". "Iubeşte şi totul ţi se va da" este adevărul axiomatic care a trecut testul de-a lungul timpului. Este precum se spune – "Iubeşte-L pe Dumnezeu cu întreaga ta minte, cu întreaga ta inimă, cu toată puterea ta şi cu întregul tău suflet."

Mesajul meu astăzi nu este altul decât cel al iubirii. De aceea învăţaţi să iubiţi toate creaturile, ca pe voi înşivă. Trăiţi în şi pentru iubirea tuturor, iar Domnul iubirii vă va răsplăti în mod repetat de dragul propriei Sale iubiri divine. Aceasta este legea Sa, eternă şi nemodificată. Încercaţi să sădiţi o iubire vie a credinţei în bunătatea Lui şi nimic nu poate să sta în cale.

Acesta este singurul mesaj pe care-l puteţi avea de la mine cu această ocazie. Adresez tuturora toate urările mele pline de dragoste, cu iubire în suflet şi cu binecuvântare. Fie ca voi toţi să vă ridicaţi şi să vă treziţi în conştiinţa Lui.