Spiritual knowledge is a regular science. Just as two and two make four, similarly everything is clean and obvious here also and there is no scope for any kind of modification or change in that.

Sant Kirpal Singh

Božja Moč, Kristusova Moč, Gurujeva Moč

Sant Kirpal Singh, St. James Episcopal Church, Huston, Texas, 1963, med drugo svetovno turnejo
Talk in English available as mp3 at audio.sant-kirpal-singh.org


Dragi prijatelji, v veliko veselje mi je nagovoriti vas na ta večer, ki je med kristjani najbolj svet. Danes praznujemo v sladkem spominjanju na Kristusa, ki se je pojavil v človeškem polu - Jezusu.

Po svetu se dnevno rodi na tisoče ljudi, vendar se njihovih rojstev in smrti ne spominja veliko ljudi; življenj Mojstrov, ki so tako maloštevilni, pa se nikoli ne pozabi.

Kristus se je rodil kot Jezus. Ta je bil človeški pol, v katerem se je manifestirala sama Kristusova Moč, in Kristusova Moč nikoli ne umre. Ko nas ta Moč enkrat vzame v pod Njegovo oskrbo, nas On nikoli ne zapusti. Kristus je rekel: "Za vedno sem z vami, vse do konca sveta."

Ko sem bil tukaj med svojim zadnjim obiskom, leta 1955, so me ljudje vprašali: "Kdaj se bo Kristus vrnil?" in vprašal sem jih: "Ali je sploh kdaj odšel?" Citiral sem jim te besede: "Za vedno sem z vami, vse do konca sveta." Če nas ni zapustil, kako potem pride do vprašanja, kdaj se bo vrnil? Razlog, da tako sprašujemo, je morda v tem, da se nismo dovolj poglobili v skrivnost o Kristusu.

Kdo je bil Kristus? Božja Moč se pojavi od časa do časa v človeškem polu, da bi vodila človeštvo in ga postavila na Pot nazaj k Bogu. Vprašanje je, kdo nam lahko da to Pot k Bogu. Noben človeški sin ne more tega storiti; le Bog sam nas lahko vodi k Bogu ali nam da stik s Seboj. Njemu ni enakega – ne brata, ne očeta, ne matere – in On biva v vsakem srcu.

Torej ste kdaj razmišljali, kdo je Ta, ki kaže Pot nazaj k Bogu in ki se od časa do časa sklicuje Nase kot – "Jaz in moj Oče sva eno"; "Jaz sem Luč"; "Jaz sem pot."

Vsi Mojstri pravijo, da so vsi inkarnirani Mojstri Otroci Luči. Vsi so Sinovi Boga, kdorkoli jim sledi, sreča Boga, kajti dan mu je stik z Bogom. Mojstri so prihajali od časa do časa in so – zaradi zunanjega namena in smotrov – izgledali kot ljudje. Na enak način so se rodili in na enak način so grajena njihova telesa. Kakšna je potem razlika med takšno Osebnostjo in običajnim človekom? V tem, da je zavestni sodelavec božjega načrta, kajti on vidi, da Oče deluje po njem.

Jezus je vprašal svoje učence: "Kaj pravite, kdo sem jaz?" Simon Peter je odgovoril: "Ti si Sin živečega Boga." Jezus je rekel Petru: "Nobena zemeljska moč ti ni mogla tega razodeti, ampak moj Oče, ki je v nebesih." Potem je učenec še prosil, da bi jim Jezus pokazal Očeta. In kaj je Jezus odgovoril na to? Prizadeto je vprašal: "Tako dolgo sem z vami in še vedno niste sprevideli, da je Oče ta, ki deluje skozi mene?" In potem je šel še dlje rekoč: "Kdorkoli je videl mene, je videl Očeta." in " Nihče ne pride do Očeta, razen po meni." To so bile navedbe iz Svetega pisma, podane z drugimi besedami, da bi bil njihov namen bolj jasen.

Kristus je Božja Moč, imenovana Gurujeva Moč, ki se je pojavila kot sin človekov z imenom Jezus. Med govorom, ki sem ga imel prejšnji mesec v Templju enotnosti v Los Angelesu, sem izrazil te misli in potem vprašal ministra za njegovo mnenje, ki sem ga želel slišati ne zato, ker bi imel dvome, ampak zato, ker se ljudje skozi resnico prebujajo in razvijajo.

Odgovoril je: "Kdo je Jezus Kristus? Božji Sin, manifestacija človeku, da bi ga učil in mu pokazal Pot, Resnico in Luč. Prišel je, da bi človeku pokazal, kako bi Oče živel, če bi bil človek. On je bil Bog v človeku." Pojasnil je: "Jezus je bil transcedentalna Inkarnacija Boga. In potem je nadaljeval: "Kakšna je razlika med Jezusom in Kristusom? Kristus je obstajal že mnogo pred Jezusom. Jezus je bil rojen človek, ki je do popolnosti manifestiral Kristusa v sebi, in Kristus je Božja Narava tega Boga-človeka. Torej je Kristus, Duhovni Človek, obstajal mnogo pred Njegovim zemeljskim rojstvom."

Ali dojemate? Kristusova Moč, Božja Moč ali Gurujeva Moč je isto in se manifestira v človeškem polu, da bi se srečala s potrebami Svojih otrok: tistih, ki čutijo lakoto po Njem; tistih, ki čutijo žejo po Njem. Tam je hrana za lačne in voda za žejne; potreba in oskrba je naravni zakon in, kjer gori ogenj, kisik priskoči v pomoč. Ko ima človek v srcu lakoto po Bogu, se Bog manifestira v nekem človeškem polu, da bi vodil svoje človeške otroke. "Noben človek ne pozna Očeta razen Sin in tisti, kateremu Sin razodene Očeta."

Kot sem vam povedal, ta Kristusova Moč obstaja vse od začetka tega sveta in se je manifestirala od časa do časa v človeškem polu raznih Mojstrov. To dejstvo lahko prepoznamo skozi primerjalni študij religij, kjer bomo našli enaka učenja, podana od Mojstrov vseh religij, in enake trditve z njihove strani.

Nekdo mi je na zadnjem obisku dejal, da je Kristus najvišji, saj je rekel: "Jaz in moj Oče sva eno." "To je res", sem odgovoril, "vendar če so tudi drugi Mojstri govorili iste besede, kako bi potem njih smatrali?" Potem sem citiral, kar so rekli drugi Mojstri, v njihovih jezikih, v njihovih časih: Guru Arjan, peti sikhovski Guru, je rekel: "Sin in Oče sta obarvana v enaki barvi; sin in Oče sta prevzela isto delo." Deseti sikhovski Guru je rekel: "Bog mi je naročil 'Pojdi – naredim te za svojega Sina, da boš vodil človeške otroke.'" Mnogi drugi so prav tako povedali isto. To je le v dokaz, da je Kristus živel že preden je vstopil v brezgrešno telo matere. Imamo spoštovanje do te večne Kristusove Moči, ki je obstajala pred rojstvom in se nadaljuje po njem; in spoštovanje do Sinovstva, ki je večno. Ta Moč leži v slehernem srcu in se razkrije, ko nas sreča človeški pol, v katerem je Moč manifestirana, in nam da stik z Bogom. Noben sin človeka, noben človek ne more tega storiti, razen manifestirana Božja Moč v človeškem polu.

Ko jih srečamo, so ti človeški poli kompetentni, da dvignejo naše duše nad vezanost uma in nad posvetne vezanosti in nas obdarijo s stikom znotraj. Torej imamo spoštovanje do vseh človeških polov, ki so od časa do časa dali rojstvo tej Kristusovi Moči. Srečo imamo potemtakem, da smo se zbrali tukaj na ta blagoslovljeni Božični dan.

Kaj je namen praznovanja takšnih rojstnih dni? Namen je razumeti učenje Mojstrov, obnoviti ta učenja in ugotoviti, ali jim sledimo. Vsi mojstri so blagoslovljeni. Ponosni smo na njih; vendar pojavi se vprašanje – ali so lahko oni ponosni na nas? Resnično praznovanje rojstnega dne tako velikega človeka je razumeti njegovo učenje in živeti v skladu z njim.

II

Kristus je dejal: "Ker jaz živim, boste tudi vi živeli." Kristus je bil sposoben dati večno življenje. Zase je rekel, kot je zapisano v svetih spisih, "Jaz sem Kruh Življenja… to je kruh, ki prihaja iz nebes… kdor je ta kruh, bo živel večno." Bog je Luč; Bog je Življenje; Bog je Ljubezen. Kaj je bil ta Kruh življenja, ki ga je dajal?

V drugem primeru je Jezus šel k studencu, da bi pil vodo. Ob studencu je prosil Samarijanko, ki je nosila vrč vode na glavi, da bi mu dala za piti malo vode. Zaradi občutka manjvrednosti je rekla: "Nič nimate z nami, čemu me torej prosite za vodo?" Jezus ji odgovori: "Če bi vedela, kdo te prosi za vodo, bi ti prosila zanjo in jaz bi ti jo dal, živo Vodo Življenja. Ta voda, ki jo ti nosiš, poteši žejo za nekaj časa, vendar človek ponovno postane žejen; tisti pa, ki pije Vodo, katero jaz dajem, ne bo nikoli žejen."

Poglobimo se nekoliko bolj v to. Kdo je bil Kristus? (Blagoslovljen je človeški pol, v katerem se prikaže Kristus.) Obnašal se je kot človek; obnašal se je tudi kot Bog. Obnašal se je kot navaden človek in njegova veličina leži v tem dejstvu. V svoji milosti se je obnašal na oba načina – kot človek in kot Bog. Sv. Janez Jezusa opisuje kot "Beseda je postala meso in bivala med nami."

Kaj je "Beseda"? "Beseda" je opredeljena kot "Beseda, ki je ustvarila vsa nebesa." Sv. Janez je rekel: "Na začetku je bila Beseda in Beseda je bila z Bogom in Beseda je bila Bog." To je vzrok celotnega Stvarstva. V Psalmih najdemo: "Beseda je nastanjena v nebesih." To je to, kar je Jezus imenoval kot Kruh Življenja, ki prihaja iz nebes.

Kaj je ta Beseda in kaj je zunanja manifestacija te Besede, ki se je poosebila in utelesila v človeškem polu Jezusa? Psalmi pravijo: "Beseda je svetilka mojim nogah, je luč moji poti." Jezus je jasno povedal: "Jaz sem Luč Sveta."

Ali sedaj razumete, kako velik je bil? Bil je Božja Moč manifestirana v človeškem polu. In imel je veliko spoštovanje do tega človeškega pola, v katerem se je manifestiral; vendar je vselej razločeval med sinom človeka in Bogom-Očetom v njem. V tem se Kristus ne razlikuje od drugih Mojstrov, kajti tudi vsi drugi Mojstri, med njimi Guru Nanak in Kabir, so razlagali isto resnico, v svojih jezikih.

Ker se ne zavedamo učenj drugih Mojstrov, morda mislimo, da je Jezusovo učenje edino resnično. Vendar je Resnica ena sama. Resnica je odeta v Luč. Resnica je Harmonija – glasba vseh harmonij. Sikhovski sveti spisi podajajo enako trditev "Beseda je postala meso in bivala med nami.", kot sem navedel. Povedali so, da se je Beseda poosebila v človeški obliki in vodila utelešene duše ter jim dala ponoven stik z Bogom. Spoštujem vse človeške pole, v katerih Kristusova Moč biva od časa do časa.

III

Našli boste zelo specifično učenje Mojstrov. Prvo kot prvo so učili, da je najvišji namen človekovega življenja najprej Bog in potem svet. Vendar pa živimo najprej za svet in šele potem za Boga ter imamo vero v Boga le tako dolgo, dokler od Njega prejemamo posvetne stvari. Če iz določenih razlogov ne prejmemo teh stvari, se naša vera zlomi.

Jezus je dejal: "Razen če se človek ponovno rodi, ne more videti Božjega kraljestva … Božje kraljestvo ne pride z opazovanjem … Božje kraljestvo je znotraj vas." Pod opazovanje so mišljeni načini, ki so povezani z zunanjimi dejavnostmi. Bog je Duh in moliti moramo k Bogu le v Duhu. Bog ne biva v templjih, ki jih je naredil človek, ampak biva v človeškem telesu – templju, ki ga je naredil Bog. Znotraj tega templja človeškega telesa, je rekel Jezus, "Ker jaz živim, boste tudi vi živeli." Ni se skliceval na zunanjega sina človekovega, to zaznavno telo, ampak na Notranjega, ki daje Luč in je Pot nazaj k Bogu skozi Ljubezen.

Bog je ustvaril človeka po Svoji podobi. Bog je Vse-zavest in Luč, in tudi mi smo Otroci Luči. Smo zavestna bitja, obdani z umom in materijo, in Božja Moč nas drži v telesu in nas nadzira. Tako dolgo, ko je ta Moč v telesu, delujemo v njem; ko se ta Moč umakne, moramo telo zapustiti. Podobno ta Moč nadzoruje celotni univerzum in ko se umakne, se zgodita razkroj in popolno uničenje.

Obstaja Ustvarjalec univerzuma, ki ni nastal sam po sebi. Ampak je Ustvarjalec sam nespremenljiv, trajen, svet pa, ki je ustvarjen od Njega in sestoji iz materije, se spreminja in ni večen.

Rekel bi, da je najboljši način praznovanja Božiča praznovanje življenj teh velikih Luči vsak dan, s slehernim dihom. Ne zamudimo ali pozabimo lekcij in učenj, ki so nam jih dali, morali bi živeti v skladu z njimi vsak dan. Isto Kristusovo Moč bi morali videti v nas samih. Je v vsakem in morala bi se razvijati ob pomoči, ki je dana, kjerkoli se manifestira – s katerimkoli imenom jo želite imenovati.

Jezus je učil, da se lahko Božje kraljestvo doseže le z vstopom v notranjost človekovega telesa – resničnega templja Boga. (Bog je nadzirajoča Moč, ki nas vzdržuje v telesu.) Pomen teh učenj je: tako dolgo, kot smo v telesu, se istovetimo s telesom in zunanjimi stvarmi, zaradi česar pozabimo naše notranje bistvo in pademo v veliko zablodo. Kako se lahko osvobodimo te zablode?

Pozornost, ki je zunanji izraz naše duše, je razpršena v svet skozi zunanje dejavnosti. Najprej moramo umakniti pozornost navznoter in se potem dvigniti nad telesno zavest, nad čute. Le potem smo lahko razrešeni velike zablode, da smo človeško telo in ne Prebivalec tega telesa. Šele tedaj lahko splavamo nad površje naše nevednosti o višji Moči, ki nas drži v telesu.

Kaj se zgodi v trenutku smrti? Življenje se umakne iz okončin in se dvigne za oči in potem se pojavi tema. Dokler živite, se lahko naučite, kako se dvigniti nad čute, se umakniti iz zunanjosti v področje za očmi, kjer je sedež duše v telesu, in kako imeti odprto Notranje oko. Vidite lahko Luč Boga, to Luč, ki je bila poosebljena in poimenovana Kristusova Moč, Gurujeva Moč ali Mojstrova Moč.

Jezus je povedal Nikodemusu: "Razen če je človek ponovno rojen, ne more videti Božjega kraljestva." Nikodemus je potem rekel: "Gospod, star mož sem. Kako naj vstopim v materin trebuh in se ponovno rodim?" Jezus je odgovoril: "Meso je rojeno od mesa in duh od Duha."

Naše prvo rojstvo je v človeškem telesu; drugo rojstvo je to, da se ponovno rodimo v Onostranstvu, ko se naučimo umreti še za časa življenja. Temu rojstvu pravimo Rojstvo v Kristusu, Rojstvo v Gurujevi Moči, ali Rojstvo v Božji Moči. Morate se roditi v Kristusu, v Gurujevi Moči, ali Božji Moči. Enostavno z nošenjem zunanjih označb določenih šol mišljenja ali z uprizarjanjem ritualov in ceremonij ne postanete rojeni v Kristusu. Takšna prakticiranja ali verovanja so lahko priprava podlage za rojstvo v Kristusu, vendar se to rojstvo lahko prejme le, če vsakodnevno prevzamete križ. Človeško telo je ta križ.

Zelo sem bil vesel, ko sem danes izvedel iz časopisov, da bo papež Pavel romal v Jeruzalem. Vemo, da je Jeruzalem romarski kraj za vse kristjane in morda je papež Pavel prvi, ki gre v Jeruzalem, da bi ponovno obudil ta spomin. Bral sem, da bo odšel tja, vzel lesen križ na svoja ramena in šel po poti, po kateri je nekoč hodil Kristus. Namen tega je, da bi se spomnili velikih Osebnosti, ki so prišle na svet, da bi nas vodile. Le zato ker se je prerok Mohamed rodil v Meki, si vsak musliman želi uprizoriti Hajj - romati tja. Podobno spoštujemo rojstne kraje vseh drugih Mojstrov, saj nas spominjajo na Njihov prihod. V spoštovanju se jim poklonimo in se poskušamo naučiti lekcij, ki so jih ti Mojstri učili. Na žalost ta spoštovanja kasneje postanejo konvencionalne in stereotipne družbene dejavnosti in pozabimo, da je pravi način praznovanja življenja velikega človeka v tem, da bi razumeli, kdo je bil in kaj je učil, da bi od tega pridobili lekcijo in po njej živeli.

Jezus je jasno povedal, da nihče ne pozna Očeta razen Sin in tisti, ki mu Ga Sin razodene. Ta Sin je Luč Boga, ki večno obstaja. Sinovstvo se nadaljuje. Bistvo vsega, kar vam želim sporočiti je, da je Kristus živel v človeškem telesu Jezusa, v katerega polu se je pojavil, in da On biva v vsakem srcu. Vendar pa ga ne moremo spoznati zgolj z občutki, zgolj s čustvi, zgolj s sklepanjem, ali z intelektualnim naprezanjem, da bi dosegli sklepe. Gre za videti Boga – kdo On je. Kristus je rekel: "Sem Luč sveta." Ali lahko vidite to Luč? " Jezus je rekel: "Luč telesa je oko; če je torej tvoje oko enojno, bo polno luči vso tvoje telo."

Kako lahko postane dvoje oči enojno oko? To je praktično vprašanje in se nanj lahko odgovori na praktični način, kajti to se zgodi, ko se odpre Notranje oko, ki je znotraj vsakega človeka. Vsak človek, celo fizično slep, ima to enojno Oko, vendar je zaprto. Njega lahko vidimo le, Božjo delujočo Moč, ki je Luč imenovana Kristus, ko zapremo vrata templja našega telesa in naše oko postane enojno. Naša pozornost je postala razpršena v zunanji svet skozi telesna vrata oči, nosnic, ušes, ust in genitalij ter se je začela identificirati z njimi. Umakniti moramo svojo pozornost navznoter, vstopiti v laboratorij človeškega telesa, ki je resnični tempelj Boga, in se dvigniti zadaj za očmi, kjer je sedež duše v telesu. Tam so deseta vrata, kjer oči postanejo enojno oko in kjer najdemo Luč Boga. Tam vidimo Kristusa v izražanju.

To je primer tega, kar mislim kot resnično praznovanje skozi razumevanje Osebnosti Mojstra in njegovih naukov ter življenja po njih.

Jezus je rekel, da moramo imeti Kruh Življenja in Vodo Življenja. Ta Kruh Življenja in Voda Življenja ležita v dejanskem stiku z Božjo izraženo Močjo Luči in "glasbe sfer". V slehernem človeškem polu, v katerem se Bog manifestira, je ta Božja Moč kompetentna, da dvigne našo dušo – omejeno z umom in zunanjimi dejavnostmi ter poistoveteno z njimi – in odpre Notranje oko, da bi videli Luč Boga, in odpre Notranje uho, da bi slišali Glas Boga. To je mišljeno pod priti v stik z Božjo izraženo Močjo Luči in Principom zvoka: to je resnični Kruh in Voda Življenja.

Na to so opozarjali Guru Nanak in drugi Mojstri, ki so govorili, da resnično imamo srečo, ker nam je dano človeško telo, in da je namen tega telesa prejeti Kruh Življenja in Vodo Življenja – resnični eliksir Večnega Življenja, kajti kdor ga pije, ne bo nikoli umrl.

Ostanite, v katerikoli religiji želite; vendar po Kruh in Vodo Življenja pojdite k Mojstru, ki je človeški pol Božje Moči ali Kristusove Moči, kajti noben sin človekov vam ne more dati večnega Življenja. Veličina Mojstra ni v svetovanju, kako naj izrekate molitve ali izvajate obrede – to vas lahko nauči vsakdo, ki je nekoliko vadil – njegova dejanska veličina je v tem, da vam lahko dodeli sedenje, v katerem se vaša duša najprej umakne navznoter in nato dvigne nad čute; vaše Notranje oko se odpre in vidite Luč Boga, vaše Notranje uho se odpre in slišite Glas Boga; in sami ste priča, da je temu tako.

Z vzporednim študijem religij boste našli isto resnico, podano s strani skorajda vseh Mojstrov, seveda v njihovih jezikih. V krščanski literaturi boste našli, da Sv. Pavel pravi: "Jaz umrem vsak dan." Drugi Mojstri pravijo: Naučite se umreti stokrat na dan. Ta smrt je umik duše iz fizičnega telesa in dvig v Onostranstvo – v Božje kraljestvo, kjer ste ponovno rojeni. "Nikar se ne čudite, ko vam pravim, morate se ponovno roditi."

To so učenja, ki so jih podajali vsi Mojstri od časa do časa. Vendar težava pri resničnem izkušanju le teh leži v tem, da so naše duše pod nadzorom uma, um pa je pod nadzorom zunanjih dejavnosti. Tako zelo smo se prepustili užitkom zunanjega sveta, da smo se poistovetili z njimi in ostajamo budni odzunaj, odznotraj pa spimo. Vedeti morate, da je Božja Moč ta, ki nas ohranja v telesu; če želite najti to Moč, se morate obrniti navznoter in umakniti za oči ter stremeti v temno prostranstvo pred vami. Ko ste sposobni videti to prostranost znotraj, boste tudi videli Božjo Moč dejansko vsepovsod.

Povedal bi, kako lahko najdemo Kristusa, ki je že v nas. Najprej vstopimo v laboratorij človeškega telesa, resnični tempelj Boga, potem se vzpenjamo navzgor, dokler ne pustimo vse za seboj, in vstopimo v Božje kraljestvo. Veliko graščin je v Hiši našega Očeta; makrokozmos je v mikrokozmosu človekovega telesa; sestoji iz fizičnega, astralnega, kauzalnega in superkauzalnega nivoja, in onstran teh so čisto duhovni nivoji ter resnični Dom našega Očeta.

Prvi korak se torej prične, ko se dvignemo in smo ponovno rojeni nad Železno zaveso tega fizičnega telesa. Če se lahko kdo povzpne sam, ta je blagoslovljen; vendar če ne… Upoštevajte, da celo v zunanji aktivnosti oseba potrebuje nekoga, ki je spreten in vešč na določenem področju; koliko bolj je potemtakem potrebno imeti nekoga, ki je kompetenten, kjer posvetne filozofije in zunanje dejavnosti ne delujejo več! Ali tam ne potrebujete nekoga, da bi vam pomagal? O tem se boste odločili sami.

V izrazoslovju Svetnikov in Mojstrov slepec ni tisti, ki ne vidi s fizičnimi očmi, pač pa je slepec tisti, ki ima zaprto Notranje oko. Vsi tisti, ki ne vidijo Luči Boga, oprostite mi, so slepi. Ko pridejo k Mojstru in jim dodeli sedenje, se Notranje oko odpre in vidijo Luč Boga. Ko se vrnejo, so z odprtim Notranjim očesom. Podobno, preden človek gre k Mojstru, je gluh. Ko mu Mojster dodeli sedenje, začne slišati Glasbo Sfer in postane zavesten.

To so darovi Boga. Veličina Mojstra je v tem, da vam lahko da Kruh in Vodo Življenja ter vam pomaga, da se ponovno rodite; da vam odpre Notranje oko, da vidite Luč Boga, in odpre Notranje uho, da slišite Glas Boga.

V preteklosti je bilo le nekaj takšnih Osebnosti, in celo sedaj jih je le nekaj; vendar svet ni brez njih. Vso človeštvo so otroci teh Mojstrov. Ista Božja Moč, Kristusova Moč je vselej delovala že od pričetka sveta in se nadaljuje za tiste otroke, ki so lačni in iščejo Resnico. Ko v komerkoli ta lakota in žeja naraste, Bog, ki biva v vsakem srcu, uredi, da ga pripelje tja, kjer lahko pride ustrezno v stik s Seboj. Ali lahko to stori katerikoli sin človekov? Ne. Le Bog, manifestiran v njem, ima to Moč. Takšna oseba se imenuje Mojster.

"Blagoslovljeni ste tisti, ki lahko vidite to, kar niso mogli videti preroki in pravični ljudje; ki lahko slišite, kar preroki in pravični ljudje niso mogli slišati." To so reference v svetih spisih, da so naše oči in naša ušesa zapečatena; in dokler se ti pečati ne odstranijo, ne moremo videti Luči Boga in slišati Glas Boga.

Guruja Nanaka so vprašali: "Bog biva v vsakem srcu, vendar kdo Ga lahko vidi?" On je odgovoril: "Te oči, ki lahko vidijo Luč Boga, so drugačne in druge kot oči iz mesa in krvi. Drugi Svetnik, Shamas Tabrez, je rekel: "Moramo biti sposobni slišati Glas Boga z lastnimi ušesi."

Prava definicija Mojstra, podana od vseh Mojstrov, je "tisti, ki lahko Glasbo Sfer zate naredi slišno in lahko odstrani tančico teme, katero vidiš, ko zapreš oči, ter ti razkrije Luč Boga." Takšna oseba se imenuje Mojster.

 IV

Življenje zmernosti in nadzora nad zunanjimi čuti je predpisano s strani vseh Mojstrov kot sposobnost, na osnovi katere je mogoče slediti njihovemu učenju. Jezus je rekel v Pridigi na gori: "Blagoslovljeni so čisti v srcu, kajti zrli bodo Boga." Vsi drugi Mojstri ali tisti, ki so spoznali sami sebe, so povedali isto; kajti Bog je eden in Resnica je ena. Če obstajajo razlike med nami, potem jih je naredil človek in so zaradi pomanjkanja naše osebne izkušnje Resnice. Kristus in drugi Mojstri so žalovali, da čeprav so videli in pričevali o tem, jim ljudje še vedno niso verjeli. Mojstri vidijo in ne samo povedo, pač pa so tudi kompetentni, da nam dejansko dajo določeno izkušnjo.

Potrebna je čistost življenja. Ugotovili boste, da je neomadeževanost življenje in seksualnost smrt. To telo je rojeno iz pokvarljivega semena, mi smo rojeni v Onostranstvo iz nepokvarljivega semena. Preiskati bi morali te trditve iz svetih spisov, da bi prišli do njihove resničnosti. Človeško telo je najvišje v celotni kreaciji in blagoslovljeni smo, da ga imamo. Najvišji cilj pred nami je, da spoznamo Boga. Bog biva v nas; ničesar ni, kar bi morali vpeljati odzunaj.

Razni sveti spisi, ki jih imamo pri sebi, vsebujejo natančne zapise izkušenj Mojstrov, vendar pa potrebujemo nekoga, ki je imel to izkušnjo in je kompetenten, da nam jo da – da okušanje Kruha in pitje Vode Življenja postane resnično. Guru Nanak je rekel: "Ne bodite zavedeni, ker ste sprejeli eno ali drugo obliko religije. Slediti morate izvornemu namenu naukov."

Nauki vseh religij temeljijo na duhovnih izkušnjah Mojstrov, ki so prišli od časa do časa, in se lahko pravi smisel ali razumevanje teh izkušenj prejme le od tistih, ki so imeli te izkušnje. Spoštujemo vse Mojstre, ki so prišli v preteklosti, in imamo veliko spoštovanja do svetih spisov, kajti vredni so na tone zlata in draguljev; vendar potrebujemo nekoga, ki pozna Pot in lahko odpre naše Notranje oko, da bi videli Luč Boga.

Življenje Kristusa in drugih Mojstrov so primeri dajanja prednosti Bogu. Kraljestvo Boga je znotraj vas. Ne morete ga imeti z opazovanjem; lahko ga imate le tako, da se naučite umreti začasa življenja, kajti v Božje kraljestvo lahko vstopite le, če ste ponovno rojeni. Na Vzhodu pravijo, da moraš biti dvakrat rojen, vendar ponovno rojen in dvakrat rojen pomeni isto. Prvo rojstvo je v fizičnem telesu in drugo je v Onostranstvo. Mojstri so kompetentni, da dajo izkušnjo, kako se dvigniti nad telesno zavest, da dajo Gayatri Mantro, kar je mišljeno kot dvig nad fizično, astralno in kavzalno telo, da bi videli Luč Sonca, ki že zdaj žari znotraj vas.

Kot sem že prej povedal, je čistost temelj Zanj in prav tako Ljubezen do Boga. Napačno usmerjena ljubezen, ki se imenuje vezanost, nas drži v telesu in je vzrok za naše prihajanje znova in znova. Gremo tja, kamor smo vezani, takšna je narava vezanosti. Resnična ljubezen, imenovana Dobrodelnost je že vrojena v naši duši, in ko je usmerjena k Bogu, je resnično Ljubeča. Bog je Ljubezen in naša duša je poosebljenje te Ljubezni, in tudi pot nazaj k Bogu je skozi Ljubezen. Vsi Mojstri pravijo: Ljubite Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo močjo ter ljubite svojega bližnjega in vso kreacijo. Na krilih Ljubezni lahko poletimo v nebesa – če so naša življenja brezmadežna.

Zapisano je o Kristusu, da je bil brezmadežno rojen, rojen brez greha. Podobno so bili Mojstri na Vzhodu utelešenje brezmadežnosti in čistih življenj.

Zakonsko življenje ni ovira za duhovnost, če se vodi v skladu s svetimi spisi. Pomeni življenje s sopotnikom, ki bo z vami v blaginji in stiski; mož in žena naj bi si drug drugemu pomagala, da bi spoznala Boga in izpolnila najvišji namen človekovega življenja. Ena dolžnost je lahko rojstvo otrok, vendar imejte v mislih, to ne predstavlja sto odstotkov naših dolžnosti. Sveti spisi pravijo, da bi možje morali ljubiti svoje žene kot je Kristus ljubil svojo cerkev.

V življenjih vseh Mojstrov, najdemo dve veliki zadevi: imajo stik z Bogom in so božji govorniki. Govorijo bolj pod navdihom Boga kot na nivoju intelekta, občutkov, čustev ali sklepanj. Oni vidijo in povedo ter vas prosijo, da bi to postali. Pravijo: umirite se – fizično in intelektualno – ter se zavedajte, da ste Bog.

Imamo veliko spoštovanje do vseh Mojstrov, vseh sinov človeka ali človeških polov, v katerih je delovala Božja Moč, Gurujeva Moč ali Kristusove Moč, in še vedno deluje, da bi vodila človeške otroke. Blagoslovljeni smo.

Želim vam Vesel Božič, vendar praznujte ga na pravi način, kot sem vam priporočal. Razumite, kdo so bili Mojstri, njihovo učenje, kako se naučiti umreti, kako se ponovno roditi, kako odpreti Notranje oko in videti Luč Boga. Kristus je bil Luč in Pot.

V veliko zadovoljstvo mi je bilo predstaviti ta Božični večer v razmislek o resnici, ki sem jo spoznal skozi izkušnje in primerjalni študij religij.

Kot sem že povedal, ostanite v religiji, kakor vam je ljubo. Vendar tako dolgo dokler ne sedete k nogam človeškega pola, v katerem se je manifestirala sama Božja Moč, se vaš namen, zaradi katerega ste se pridružili tem raznim šolam mišljenja, še ni dosežen, saj ste želeli uzreti Boga.

Mojstri ne razdirajo religij ali vpeljujejo novo. Ko pridejo, so za ves svet. Vse ljudi upoštevajo enako in nam želijo razodeti skrivnost človeškega telesa. Velik je človek. Živi v telesu, v katerem ga nadzira Bog; in znotraj mikrokozmosa telesa obstaja makrokozmos. Veliko vemo o zunanjih zadevah, vendar pa, za potrebe praktičnih ljudi, vemo zelo malo ali nič o nas samih, in o velikem darilu, velikem blagoslovu, ki ga imamo v obliki človeškega telesa – Zlati Priložnosti.

Blagoslovljeni ste. Ostanite v religiji, v kateri ste, ni potrebe po tem, da bi jo zamenjali, pač pa ji bodite vdani. In biti vdan svoji religiji pomeni, kolikor sem najbolje izvedel iz svetih spisov, je sedeti ob nogah nekoga, ki pozna Pot.