God cannot be known by the outgoing faculties, by the intellect or the vital airs called the pranas.
He can be known only by the soul: like alone can know the like. When is the soul liberated? When it is analysed from mind and the outgoing faculties.

Sant Kirpal Singh

Maestrul şi munca Lui


Maestrul este ca şi un copac care împlineşte dorinţele. El îndeplineşte întotdeauna dorinţele căutătorilor Adevărului, indiferent care ar fi ele. Bogaţii şi săracii, cei mari şi cei mici : fiecare vine la El pentru ceva. Cea mai mare plăcere a Lui este de a elibera sufletele de legăturile faţă de corp şi de minte.Indiferent de caracterul confesional al căutătorului, El se îngrijeşte de necesităţile spirituale ale tuturor.

El nu crează nici “isme”noi, nici nu învinuieşte „ismele” în viaţă. El nu vine să încalce legea, ci să o ducă la îndeplinire. Toate „ismele”spirituale primesc într-adevăr putere şi solidaritate de la El.

În felul Lui aparte de a iubi, El ia pe fiecare de la cel mai jos nivel al împotrivirii.El nu intervine în crezul şi convingerile vre-unei persoane, indiferent care ar fi ele, nu se amestecă  în ordinea socială a lucrurilor. El vorbeşte pur şi simplu despre spirit, despre natura lui intrinsecă, de locul lui în corp, despre variatele sale procese operative, despre capacităţile sale latente, cum se poate dezvolta în relaţia cu corpul, mintea şi cu Dumnezeu, despre cum se poate elibera, autoechilibra şi întoarce către Dumnezeu.

Apelul Său este adresat direct sufletului, iar cuvintele Lui acţionează profund în adâncimea sufletului. El se ocupă cu lucrurile reale şi nu-i face pe oameni să trăiască în speranţă până la sfârşitul vieţii lor sau după aceea.

El spune: Nu credeţi cuvintele sufletului Maestrului până când nu vedeţi cu ochii voştri ceea despre ce vă vorbeşte.Noi trebuie să acceptăm în primul rând cuvintele Maestrului. Dar dacă ceea ce El a spus, se adevereşte în cadrul  transpunerii experimentului în realitate, atunci ipoteza se transformă în certitudine.

Dacă cineva a văzut odată lumina soarelui, atunci nu mai poate fi negată existenţa soarelui, deşi liliecii lumii se pot reuni să conteste  fenomenul solar. În afara cazului în care viziunea interioară e apropiată, adevărul realităţii nu va răsări, iar jivas sau spiritele întruchipate rămân bâjbâind în cumplita întunecime şi neştiinţă a celei mai mari şi înalte dimensiuni.

Indiferent când vine pe lume un Maestru al Adevărului, cei ce sunt înfometaţi şi însetaţi spiritual, se adună în jurul Lui şi îşi potolesc foamea şi setea cu Manna şi Elixirul vieţii pe care El îl dă cu mărinimie aspiranţilor.

Treptat, iubirea lor se dezvoltă în dăruinţă constantă, care beneficiază tot mai mult de milostenia salvatoare a Maestrului şi ajută jiva să călătorească repede către locul de unde provine.