Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

"I have written books without any copyright – no rights reserved – because it is a Gift of God,
given by God, as much as sunlight; other gifts of God are also free."

Kirpal Singh at Santa Clara University, San Jose, California on November 16, 1972

 

The books of Sant Kirpal Singh are available here for free download.

 

Morning Talks engl 2019

Crown of life engl 2019

GODMAN engl 2019

NAAM engl 2019

SPIRITUALITY engl 2019

Baba Jaimal Singh engl 2019

Jap ji engl 2019

MYSTERY of Death engl 2019

WHEEL of Life engl 2019

Prayer engl 2019

Spiritual Elixir engl 2019

NIGHT IS A JUNGLE engl 2019 Titel

Go to top