Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh


"The work of the Conference will be carried on much further, each time we see that God is working through our neighbour, our brother – through all men; each time we resist the temptation to consider our welfare ahead of that of our brother or sister; when we see that every human being we meet is a child of God. Our common aim should be to alleviate men’s suffering and reduce their separation. In that sense this Conference will never end."


Scenes of the World Conference on Unity of Man, held 3 - 6 February 1974 in Delhi, India under the sponsorship of Sant Kirpal Singh in India.