Andlig kunskap är en riktig vetenskap. Så som två plus två ger fyra, på samma sätt är även här allting klar och uppenbar, och det finns inget spelrum för vare sig modifikation eller förändring.

Sant Kirpal Singh

QUESTIONS and ANSWER on the SUBJECT OF MIND

Mind is an important term in spirituality, but our concept of it differs a lot from that in the East. There, mind is considered to be material, not conscious, whereas in the West, it is conceived of as conscious.
Sant Kirpal Singh replies about the subject of mind in this video as follows:

To watch at higher resolution, use the option "HQ" in the youtube-videoplayer

Go to top