Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

This message can be read in different languages by clicking on the following link:
Christmas and New Year Message 1966, December 5, 1966

To watch at higher resolution use the option "HQ" in the youtube-videoplayer

 

 

 

Go to top