Den mänskliga kroppen är en helig skrift om Gud. Studera den! Utforska den!
De som reste sig ovan sinnenas plan och lärde känna sig själv (själen), de lärde känna Gud. Detta är det högsta idealet av allt.

Sant Kirpal Singh

Audio

The audio file and the published text can vary, as the text was edited subsequently. Partly only extracts of the audio files were used. In some cases Sant Kirpal Singh Himself already made some modifications.

This collection of audio files is to be expanded gradually:

http://audio.sant-kirpal-singh.org/