Andlig kunskap är en riktig vetenskap. Så som två plus två ger fyra, på samma sätt är även här allting klar och uppenbar, och det finns inget spelrum för vare sig modifikation eller förändring.

Sant Kirpal Singh


Written by Sant Kirpal Singh, July 24, 1960 on the Birth Anniversary of Hazur Baba Sawan Singh

 

Hazur Baba Sawan SinghDear Ones,

On birthday anniversary of Hazur Sawan Singh I send you all my fondest love and blessings and wish you progress day by day to achieve your goal of life.

Sink down all differences and love one another to prove worthy sons of the Almighty and bear the torch of Light brought to the world by the great Masters.

Kirpal Singh