Man kan inte lära känna Gud genom de utåtriktade sinnena, genom intellektet eller livskraftena som kallas pranas. Man kan lära känna Honom enbart genom själen: endast samma kan lära känna samma. När blir själen frigjord? När den blir analyserad (separerad) från sinnet och de utåtriktade sinnena.

Sant Kirpal Singh

 

PART ONE:
The great tradition
The Godway
The Rich Heritage
Rediscovering Lost Strands

PART TWO:
Baba Ji – A brief biography
Early Years
The Great Search
The Consummation
The Soldier Saint
The Torch Bearer

PART THREE:
Baba Ji and the science spiritual
The Creation
The Path of Liberation
The Perfect Master
Faith, Love and Self-surrender
The Life Without
The Life Within
An Ancient Science
Surat Shabd Yoga
The Satguru or the True Master
The Gurmukh or the Genuine Disciple
The Outer and The Inner

Footnotes
Glossary of oriental terms

Go to top