Corpul omenesc este o carte sfântã a Domnului.Studiaţi-o!Cercetaţi-o!Cel ce s-a ridicat deasupra nivelului simţurilor şi s- a recunoscut pe el însuşi, L-a recunoscut pe Dumnezeu. Acesta este cel mai înalt ideal.

Sant Kirpal Singh

Some scences from Sant Kirpal Singh's stay in Germany, during His Second World Tour, 1963.


More information about  the Second World Tour of Sant Kirpal Singh. (Opens in a new window)

 

Go to top