Bog se ne može spoznati vanjskim osjetilima, intelektom ili životnim strujama zvanim prane. Njega se može spoznati jedino dušom: samo isto može spoznati isto. Kad je duša oslobođena? Kada se odvoji od uma i vanjskih osjetila.

Sant Kirpal Singh

Some scences from Sant Kirpal Singh's stay in Innsbruck, Austria, during His Second World Tour, 1963.


More information about  the Second World Tour of Sant Kirpal Singh. (Opens in a new window)