Mi smo svi ljubavnici, predani višoj Snazi, tisuće ljubavnika,no Voljeni je jedan za sve. Onaj za kojim čeznemo je Voljeni čitavog svijeta i jedanje Bog za sve ljude, ne posebno samo za muslimane ili samo za hinduse ili samo za kršćane.

Sant Kirpal Singh

"I have written books without any copyright – no rights reserved – because it is a Gift of God,
given by God, as much as sunlight; other gifts of God are also free."

Kirpal Singh at Santa Clara University, San Jose, California on November 16, 1972

 

The books of Sant Kirpal Singh are available here for free download.

 

Morning Talks ital 2020 Seite 001

Idi na vrh